Hopp til innhold

Forsto ikke norsk - vikarpleier gjorde farlige feil på sykehjem

Helsetilsynet er koblet inn etter at en innleid vikarsykepleier gjorde flere farlige feil under en nattevakt på Bergen Røde Kors Sykehjem.

Bergen Røde Kors sykehjem

FEILMEDISINERTE: Den latviske vikarsykepleiren ga blant annet feil medisiner og la feil tabletter i medisindosettene her på Bergen Røde Kors sykehjem.

Foto: Jørgen Eide / NRK

En smertepumpe som var gått tom ble ikke skiftet, en pasient ble feilmedisinert, og tabletter var lagt feil i alle medisindosettene. Feilene skal ha oppstått på grunn av språkproblemer, skriver Bergens Tidende.

Fra Latvia

Den latviske sykepleieren ble etter vakten straks tatt ut av tjeneste, og vikarbyrået Orange Helse sier de ikke vil benytte henne mer i Bergen kommune.

Ledelsen ved Bergen Røde Kors Sykehjem har også sendt bekymringsmelding til Helsetilsynet om det som skjedde på nattevakten i november.

En hjelpepleier som jobbet sammen med sykepleieren, sa at hun ikke kunne kommunisere med henne fordi hun forsto norsk svært dårlig.

Beklager på det sterkeste

Administrerende direktør Nils Paulsen i Orange Helse beklager hendelsen på det sterkeste.

– Feil som dette skal ikke forekomme. Vi vil i fortsettelsen arbeide for å unngå situasjoner dette, opplyser han til avisen.

Han understreker at sykepleieren erkjenner feilene og er dypt fortvilet over situasjonen.

Bundet av kommunens avtale

Direktøren på sykehjemmet, Per Inge Vannebo, sier de varslet straks de oppdaget feilene.

– Da vi fikk vite om det, varslet vi Bergen kommune med en gang, og vi sendte bekymringsmelding til Helsetilsynet, sier han til NRK.no.

Sykehjemmet har ikke selv mulighet til å avslutte avtalen med Orange Helse.

– Vi bruker lite vikarer, men vi er nødt til å forholde oss til avtalen som kommunen har med vikarbyrået. Det er kommunen gjennom sine anbud som bestemmer hvem vi skal bruke på vikarsiden.

Direktøren mener det ikke er behov for å endre rutiner på sykehjemmet, fordi feilene ble oppdaget.

– Hos oss ble dette oppdaget slik at det ikke førte til noen skade, og dermed ser vi det at vi har gode rutiner på dette. Det var heller ikke en av de ansatte, men en vikar som gjorde dette, sier Vannebo til NRK.

Ingen formelle språkkrav

På grunn av EØS-reglene stilles det i dag ingen formelle krav til norskkunnskaper fra myndighetenes side hos europeisk helsepersonell som skal jobbe i Norge. Det reagerer sykepleierforbundet på.

– Det må stilles nasjonale språkkrav både skriftlig og muntlig til alt utenlandsk helsepersonell som skal jobbe i Norge, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild Bye.