Fusjonen utsettes

På vegne av Bergen kommune går finansbyråd Henning Warloe inn for utsettelse av fusjonen mellom Gaia og HSD.

HSD og Gaia fusjonerer
Foto: NRK

Fusjonen skulle endelig avgjøres på de to generalforsamling i dag.

På Gaia sin generalforsamling har Byrådsleder Henning Warloe gått inn for å utsette forslaget.

Bergen og Os kommune har flertall på generalforsamlingen, dermed ser det ut til å gå mot en utsettelse av fusjonsplanene mellom Gaia og HSD.

Gaia-styret er svært overrasket over Henning Warloe sitt standpunkt og stiller seg undrende til avgjørelsen.