Full splid om badeanlegg til 216 millioner

Rett før valget skaper det planlagte Hardangerbadet høy temperatur i Kvam. – Vi er redd det skal bli et pengesluk, sier Ap.

Splid om Hardagnerbadet

UENIGE OM STORLÅN: Sp-politiker Jostein Ljones (t.v.) er skeptisk til å låne 20 millioner kroner, mens ordfører Asbjørn Tolo (t.h.) mener Hardangerbadet er viktig for kommunen.

Foto: NRK

Valglogo

– Folk i kommunen er delt i meningene om Hardangerbadet. Mange er redd for at vi skal bruke for mye penger på dette og at det skal gå ut over de andre tilbudene, sier førstekandidat for Senterpartiet i Kvam, Jostein Ljones.

Bade- og sportssenteret i Øystese vil koste over 200 millioner, og ordføreren er en av dem som står i spissen for å få i gang byggingen. Men politikerne i kommunen er uenige om det skal lånes i en kommune med trang økonomi.

Tre andre svømmebasseng er foreslått stengt for å få råd til å bygge det nye anlegget. Politikere i kommunen frykter at det er innbyggerne som må lide for at Hardangerbadet skal bli en realitet.

Hardangerbadet

SKAL LIGGE I ØYSTESE: Hardangerbadet, eller Hardanger bade- & sportssenter, er planlagt å ligge i Øystese i Kvam herad.

Foto: Øystese Næringslag

Hastemøte i kommunestyret

Hele anlegget har en prislapp på 216 millioner kroner. Kommunen skal etter planen bidra med 90,5 millioner. 20 av disse må tas opp i lån.

Risikoen må ligge hos det private og ikke hos kommunen.

Borghild Storaas Ones (Ap)

24. august har ordføreren innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte. Her skal politikerne i kommunen diskutere om kommunen skal låne disse pengene.

– Det skal vedtas en deltakelse i prosjektet, men med forbehold. Blant annet at alle parter, både de private og kommunale, er klare for bygging og at rammene som blir fremlagt for heradsstyret nå er i tråd med det. Er det noe av dette som ikke blir oppfylt, så vil jo man måtte se på dette i et nytt lys, sier ordfører i Kvam, Asbjørn Tolo (H).

Redd for at det blir et pengesluk

– Jeg synes prosjektet først og fremst er et privat tiltak. Jeg er for at Hardangerbadet skal bygges, men risikoen må ligge hos det private og ikke hos kommunen. Det sier Aps førstekandidat i Kvam, Borghild Storaas Ones.

Hun er skeptisk til å ta opp et lån på 20 millioner kroner for å delfinansiere byggingen.

Vi skaper nye arbeidsplasser. Det er veien å gå.

Heidi Sandven Botnen

– Kvam har økonomiske utfordringer allerede. Lignende anlegg ellers i Norge har vært enorme pengesluk for kommunen. Skal kommunen involvere seg, må det være en minimal risiko, sier Ones.

Kommunen må allerede kutte 40 millioner i utgifter de neste tre årene. Ones understreker at førsteprioritet må være å gi det beste tilbudet til innbyggerne.

Hardangerbadet tegning

I VANNKANTEN: Anlegget skal ligge helt ved vannkanten i Øystese.

Foto: Øystese Næringslag

– Vi trenger arbeidsplassene

Tolo mener kommunen vil tjene inn igjen lånet, blant annet ved å stenge tre eksisterende badeanlegg.

– Kommunens økonomi er stram, men under kontroll. Vi mener at dette er forsvarlig investering av kommunen, sier Tolo.

Ordføreren får støtte av Kvam KrF, som ser på Hardangerbadet som en mulighet til nye arbeidsplasser.

– Sånn situasjonen er med industriarbeidsplasser som har forsvunnet, må vi satse på noe av det vi har. Når vi har så mye fin natur må vi utnytte det, og vi skaper nye arbeidsplasser. Det er veien å gå, sier førstekandidat Heidi Sandven Botnen.