Hopp til innhold

Frykter utradering av lokalsykehus

En ny rapport viser at 12 av 35 lokalsykehus er lagt ned eller kraftig redusert de siste årene. Nå er frykten at samordningsreformen skal føre til at flere ryker.

Speaialsykepleier, Sissel Simo ved Sykehuset på Stord.

– Hvis vi mister dette, mister befolkningen i vårt område mye, sier speaialsykepleier, Sissel Simo ved Sykehuset på Stord.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Siden 2007 er 12 lokalsykehus enten lagt ned eller de har mistet sentrale deler av den akuttmedisinske delen av driften. Mange frykter dette bare er starten.

Vil få konsekvenser

– Det er klart dette vil få konsekvenser, sier økonomiprofessor Bjarne Jensen fra Høgskolen i Hedmark, som står bak Rapporten «Helsesektoren, – økonomiske og organisatoriske utfordringer».

Sjukehuset på Stord

Sjukehuset på Stord er ett av lokalsykehusene som ennå består.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

– Når man skal ruste opp kommunehelsetjenesten og spesialisttjenesten, og samtidig redusere kostnaden totalt sett, må noe prioriteres ned, sier han til NRK.

Skjønner ikke at det er meningen

I Sunnhordland frykter man nå for at fremtiden for Stord Sjukehus er truet.

LES OGSÅ: Pasienter flykter fra Helse Fonna

– Hvis vi mister dette, mister befolkningen i vårt område mye, sier speaialsykepleier, Sissel Simo ved Sykehuset på Stord. Sterilsentralen sykehuset tidligere hadde, er lagt ned og flyttet til Haugesund.

– Jeg kan ikke skjønne at politikerne kan legge slike føringer. Eller at de har ment at føringene skal ha slike konsekvenser, sier hun til NRK.

LES OGSÅ: Pasienter flykter fra Helse Fonna Sterker reaksjonar på kuttforslag Vil leggje ned lokalsjukehusa Dialog om sjukehussamarbeid

Professor Jensen på sin side hevder at det er en myte at helsevesenet i Norge er så dyrt.

Moderate utgifter

– Tvert imot Norge har moderate utgifter til Helse, sammenlignet med mange andre sier han.

– I utregninger han har vist til har han sammenlignet Norge med andre land i OESD-området.

– Norge bruker ikke mer penger på sykehusvesenet enn hva vanlig er blant landene vi ellers sammenlikner oss med.