Fryktar stort utbrot

Høyanger kommune har innført krisestab etter at ein person har testa positivt for korona. Dei veit ikkje kvar smitten kjem frå, skriv Firda. Ordførar i Høyanger Petter Sortland oppmodar innbyggjarane til å halde seg i ro.