Hopp til innhold

FRAMSTILLES FOR FENGSLING:

Mora som er sikta for vald mot eit seks veker gamalt spedbarn blir no framstilt for fengsling i Nordhordland tingrett. Faren vart fengsla i fire veker med brev- og besøksforbod i går, og politiet har bedt om det same for barnemora. Ei avgjerd er venta rundt klokka 11.30.