Hopp til innhold

Forskere har for første gang funnet mikroplast i mennesker

Østerrikske forskere med oppsiktsvekkende funn. Studien kan tyde på at mikroplast har funnet veien inn i næringskjeden vår.

Tannpuss og mikroplast

INN I KROPPEN: Mikroplast er allestedsnærværende i hverdagen vår. Forskere mener nå de har bevist at det også har kommet inn i kroppene våre.

Foto: Beat the microbead-kampanjen / NRK (montasje)

Det er det østerrikske miljøbyrået og det medisinske universitet i Wien (MedUni Vienna) som står bak forskningen.

Funnene ble presentert på konferansen til UEG (Forente Europeiske Gastroenterologi) i går, og ble omtalt av The Guardian i dag.

Åtte forsøkspersoner

Forskere har studert avføringsprøvene til åtte mennesker fra Finland, Italia, Japan, Nederland, Polen, Russland, Storbritannia og Østerrike.

I prøvene fant forskningsgruppen partikler som hovedsakelig besto av polypropylen (PP) og polyetylentereftalat (PET).

Det er hyppig brukt i plastfilmer og i plastflasker. I tillegg fant forskningsgruppen syv andre mikroplast-typer i avføringsprøvene. Mengdene var heller ikke små:

  • 20 mikroplastpartikler ble funnet per 10 gram avføring.
  • Størrelsen på en partikkel varierte mellom 50 og 500 mikrometer (0.001 mm).

– Personlig forventet jeg ikke at hver prøve skulle vise seg positiv. Men vi må være klar over hvor liten prøvestørrelsen er, sier forskningsleder Philipp Schwabl.

Plastøy i Hordaland

FORURENSET: Plasten flyter i naturen flere steder og tar veien inn i næringskjeden vår. Her fra en øy i Hordaland.

Foto: Ole Andre Lagmanndokk / NRK

Sjømat og drikkevann

Problemet med plastforurensing har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Plast har for lengst blitt et alvorlig problem for havene våre.

Det har fått mange til å mistenke at mikroplast også kan finnes i mennesker.

–Jeg kunne imidlertid ikke finne noen studier som bekreftet hypotesen. Derfor var jeg veldig interessert i å lage en slik undersøkelse, sier Schwabl.

Det er flere årsaker til at plast kan ha funnet veien inn i magesekkene våre. Mye av det vi spiser kan ha bitte små partikler løsnet fra plastemballasjer.

Fibre av syntetiske klær som flyter i romluften og fester seg til slimhinner kan også komme inn i kroppen gjennom halsen.

Sjømat, som tunfisk, reker og hummer, og ikke minst drikkevann har vist seg å inneholde mikroplast.

mikroplastkilder2

FLERE KILDER: Mulige kilder til mikroplastpartikler funnet i mennesker.

Foto: Scientific American. 2018 Sept

Ukjente konsekvenser

Selv om det er ukjent hvor mikroplasten som er funnet hos forsøkspersonene stammer fra, viser matdagbøkene deres at de har spist mat fra plastemballasjer og drukket fra plastflasker.

– Når vi nå har fått bevis på at mikroplast finnes i mennesker, må vi forske videre for å forstå hva dette betyr for helsen vår, forteller dr. Schwabl.

Forskerne tror at mer enn 50 prosent av verdens befolkning kan ha mikroplast i avføringen, men understreker at det trengs studier av langt større skala enn denne for å bekrefte dette.

Ifølge en rapport fra Norsk Vann i 2016, er det sannsynlig at kun en brøkdel av partikler mindre enn 150 mikrometer absorberes i tarmen.

På grunn av en tydelig sammenheng mellom plastbruk og plastforurensing, tror Schwabl at en økning av plastmengder i mennesker også er sannsynlig.