Olve sikra seg ordførarkjedet

Etter lange forhandlingar, vart det Høgre og Olve Grotle som sikra seg ordførarvervet i Førde.

Olve Grotle (Førde Høgre)

GRATULERT: Olve Grotle fekk mange lukkeønsker under valvaken i Førde.

Foto: Oddleif Løset/NRK

Førde bystyre 2011 - 2015

ARBEIDARPARTIET

1. Terje Gjertsen
2. Gro Indrebø
3. Guri Margrethe Handeland
4. Steinar Strømsli
5. Ivar Svensøy
6. Helge Robert Midtbø
7. Einar Solheim

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

1. Norvall Nøringset
2. Turid Vallestad
3. Ole Fosse Fardal

SENTERPARTIET

1. Iris Loftheim
2. Ove Varlid
3. Ole Johnny Stubhaug

KRISTELEG FOLKEPARTI

1. Bjørn-Harald Haugsvær
2. Liv Oddlaug Skaaheim

VENSTRE

1. Jan Tønder Taule
2. Sindre Roska

HØGRE

1. Olve Grotle
2. Christina Maria Kvamme
3. Tore Fossen
4. Bjørn Tore Nordberg
5. Bård Eikeset
6. Bodil Kidøy Lunde
7. Mariann Njøsen
8. Siw Beathe Landro

FRAMSTEGSPARTIET

1. Ove Henning Håkonsen
2. Bjørg Sølvi Refvik

Ny ordførar: Olve Grotle, Høgre
Ny Varaordførar: Jan Taule (V)
(Samarbeid: Høgre, Venstre, KrF og Sp)