Flystøy kan stoppe tusenvis av boliger

Støy fra Bergen lufthavn Flesland kan ødelegge for store utbygginger i Bergen. Flere prosjekt har fått byggenekt og kommunene vet ikke hva de skal gjøre.

En ny kartlegging av støyen fra Bergen lufthavn Flesland kan skape problemer for mange utbyggere. For Atle Sundal og Elin Marita Aaberge blir det bråk hver dag.

Flystøy kan stoppe mange boliger i Bergen

For ekteparet Atle Sundal og Elin Marita Aaberge er det ikke lett å lyte idyllen på terrassen. De bor midt i en sone som Avinor mener støyen fra passerende fly er så høy at man ikke bør tillate nye boliger og utbygging her.

– Det er ikke alle flyene som bråker like mye, men det er enkelte fly du faktisk må holde deg for ørene fordi det gjør vondt i ørene når de passerer, forteller de.

Hadde neppe fått bygge i dag

Ekteparet bor på Håkonshella, vest i Bergen og nærmest midt i innflygingen til Flesland.

Støysoner

NYE SONER: Støykartet til Avinor strekker seg fra langt sør i Fana helt nord til Askøy.

Foto: NRK

– Jeg er begynt å bli tunghørt nå, sier Sundal etter lang tids daglig flydur.

Hadde de søkt om å få bygge bolig her i dag, ville de neppe fått lov.

Et helt nytt kart fra Avinor viser nemlig at støysonene rundt Bergen lufthavn Flesland er kraftig utvidet. Etter nye støymålinger gjort av SINTEF i fjor er Avinors røde og gule soner langt større enn før:

  • Rød sone: Områder der det ikke bør bo folk og tillates nybygg.
  • Gul sone: Områder der en bør være varsom med å tillate utbygging, såkalt vurderingssone.

Både området på Sotra, Askøy og langt sør i Fana i Bergen kommer innenfor de nye støysonene for Flesland, kunne Bergens Tidende fortelle tidligere denne uken.

– Vi ligger nå innenfor den rød sonen, sier ekteparet.

Flere boligprosjekt på vent

Fly letter fra Flesland

MER STØY: Flykapasiteten på Flesland skal i fremtiden utvides kraftig.

Foto: NRK

Like ved Aaberges og Sundals bolig ligger et nytt boligfelt. Denne utbyggingen kan nå strande fullstendig på grunn av Avinors nye støysoner.

Alle boligene er satt på vent for dette og en rekke andre boligprosjekt i bergensområdet.

I år har Norges nest største flyplass nær seks millioner reisende. En ny flyplassterminal er under utbygging, og skal stå klar i 2017.

Avinor ønsker seg to rullebaner på Flesland – noe som neppe vil gi mindre støy enn det naboene opplever i dag. Det innrømmer Adelheid Nes, lufthavnsjef på Bergen lufthavn Flesland.

Adelheid Nes

VIL HA FLERE FLY: Adelheid Nes, lufthavnsjef på Bergen lufthavn Flesland.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

– Det er klart at med en vekst i trafikken, så vil vi også få en utvidet støysone rundt lufthavnen, sier Nes.

Støykartet kom som et sjokk

Flere av kommunene som er rammet av de nye støysonene har ikke fått med seg rapporten fra SINTEF, selv om den ble klar i august i fjor. I Bergens nabokommune Askøy kom støykartet som et sjokk.

– Jeg må si jeg ble veldig forundret, sier Askøy-ordfører Siv Høgtun (H).

Hun har tatt kontakt med ordførerne i de andre berørte kommunene for å finne ut hva de gjør videre. Byrådet i Bergen og byråd for byutvikling Filip Rygg (KrF) er en av dem.

– Vi skal i møte med Fylkesmannen neste uke, vi skal snakke mer med Avinor og ha en god dialog med både utbyggere og andre som vil utvikle Bergen, sier Rygg til NRK.no.

Fylkesmann Lars Sponheim er en av dem som skal bestemme om både Avinor og utbyggere får fortsette med planene sine.

– Nå trengs det noen avklaringer, blant annet spørsmålet om en ny rullebane kan komme så fort som man ønsker og om dette vil få konsekvenser allerede i dag, sier han.

– Blir sikkert verre i fremtiden

Atle Sundal og Elin Marita Aaberge

BEKYMRET FOR FREMTIDEN: Ekteparet Atle Sundal og Elin Marita Aaberge lurer om de noensinne vil få solgt huset sitt – midt i støysonen.

Foto: NRK

For ekteparet på Håkonshella er det ikke så mye å gjøre. De må uansett leve videre med flystøyen, og stiller seg spørrende til om noen i det hele tatt vil bli naboene deres – eller kjøpe huset deres.

– Det blir sikkert enda verre i fremtiden. Hvordan blir det da når vi en gang skal selge her. Hvordan blir det med verdien her? Får du i det hele tatt solgt det?

– Er det noen som vil flytte ut hit i dette bråket?