Fløyfjellstunnelen åpnet

E 39 Fløyfjellstunnelen er åpnet igjen. Tunnelen er undersøkt.