Hopp til innhold

Flere motsetter seg barnevernet

Tallet på foreldre som motsetter seg at barna deres blir omplassert av barnevernet øker.

I Bergen har barnevernsvakten hatt elleve slike saker siste halvår.

Samme periode ifjor var det registrert to slike saker.

Avdelingssjef Nils Askvik hos barnevernsvakten i Bergen.

KRITISK: Avdelingssjef Nils Askvik hos barnevernsvakten i Bergen er kritisk til dagens barnevernspolitikk.

Foto: Karoline Kalstveit / NRK

Politikken er et problem

Barnevernets nåværende politikk i slike saker, er å holde ungene lengst mulig i problemhjemmene.

Avdelingssjef Nils Askvik hos barnevernsvakten i Bergen, mener dette fører til at flere foreldre motsetter seg barnevernet.

- Barna blir lenger i hjemmet og hjelpen blir gitt i hjemmet i motsetning til tidligere, sier Askvik som mener at nettopp denne politikken er et problem.

Askvik mener denne politikken, som er rimeligere for kommunen, fører til at flere foreldre motsetter seg barnevernet i omplasseringssaker.

- Det beste for barnet

Margrete Røkkum i byrådsavdelingen for helse og omsorg i Bergen kommune sier statistikken til barnevernsvakten ikke beviser at politikken i barnevernet er feilslått.

- Vi har ingen statistikk som underbygger det at flere foreldre er imot barnevernets politikk.

- Grunnen til den nåværende politikken er at man tror at det er til beste for barnet at det bor lengst mulig hjemme, sier Røkkum.

- Men det koster mer å ha barna i forsterhjem?

- Ja, men det er heller ikke noen grense for hvor mye tiltaket koster når barna bor hjemme, avslutter Margrete Røkkum.