Flere og flere legemidler uten resept

Hvert år blir flere og flere av medisinene på apotekene reseptfrie. Mens apotekkøene kan bli kortere, er fastlegene bekymret for at det kan gi økt medisinbruk.

Apotek

FLERE ENN FØR: Nesespray med kortison og salver mot leddplager er blant stoffene som er kommet på listen over reseptfrie legemidler det siste året. Listen blir bare lengre og lengre.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

De siste årene har stadig nye medisiner blitt gjort reseptfrie på norske apotek. Årsaken er at medisiner nå i langt større grad enn før egner seg til egenbehandling

Statens legemiddelverk bestemmer hvert år hvilke legemidler som må være reseptbelagt, og hvilke som kan kjøpes fritt i kassen. De siste årene har de sluppet flere og flere inn på listen over reseptfrie medikamenter.

Mer informasjon enn før

Overlege Steinar Madsen i legemiddelverket sier at mange medisiner er blitt så enkle og gode at folk kan vurdere og håndtere dem selv.

Steinar Madsen i Legemiddelverket

RESEPTLEGGER FÆRRE: Steinar Madsen i Legemiddelverket forteller at medisinene blir bedre og tryggere - og dermed kan gjøres reseptfrie.

Foto: NRK

– Det er kommet flere gode legemidler som egner seg til egenbehandling de siste årene. Dessuten er informasjonen i legemiddelpakningene mye bedre enn det var tidligere, sier Madsen.

Han sammenligner med legemidlene vi fikk kjøpt for 20 og 30 år siden.

– Tilbake til 80- og 90-tallet var det ingen informasjon i pakningene i det hele tatt. I dag følger det med mye informasjon, sier Madsen.

Kortison-nesespray og ledd-salver

Bare det siste året er det kommet reseptfri nesespray med kortison og nye reseptfrie salver til leddplager. Målet er at pasienten skal få tak i medisinen raskt og slippe unødvendige turer til legen først.

Men myndighetene skal følge godt med, selv om flere medisiner kan skaffes uten resept. Dersom ordningen ikke fungerer, kan medisiner havne tilbake på reseptlisten.

– Aller aller viktigste er at man leser bruksanvisningen til legemidlene og følger det nøyaktig. Og så skal man ikke drive langtidsbehandling av plager på egen hånd.

– Har man for eksempel hodepine som varer over lang tid, eller som stadig vender tilbake, må man få dette undersøkt hos legen, sier Madsen.

– Kan bidra til økt medisinering i samfunnet

Flere og lettere tilgjengelige legemidler vil kunne bidra til en tendens vi allerede ser: At vi tar mer og mer medisiner i Norge. Det frykter Marit Hermansen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

– I utgangspunktet er vi kritisk til den økende medisineringen i samfunnet vårt, det at vi tar en pille for alt som er ille. Dette kan bidra til dette lettere legemidlene blir tilgjengelig, desto lettere blir det å bruke mer medisiner, sier hun.

– Men vi tror ikke det er noen fare ved hvert enkelt legemiddel som blir reseptfritt, for alt som blir reseptfritt blir vurdert og godkjent av Statens legemiddelverk.

Fortell legen om medisinbruken

Da er det heller et problem om folk tar medisiner uten å fortelle det til legen sin. Hermansen sier at noe av det viktigste man gjør er å være åpen med fastlegen sin om hvilke legemidler man bruker.

– Jeg ønsker ikke at folk skal gå til legen for alt mulig. Men å være i samtale med legen sin og fortelle om legemidlene er viktig, og da kan man også få råd og veiledning til bruken, sier hun.

Hva syns du om at flere medisiner blir lettere tilgjengelig?