Flere eldre drept og skadd i trafikken

Én aldersgruppe ekstra utsatt i alvorlige ulykker på veiene, viser lokale tall fra Statens vegvesen.

Ulykke på E39 nord i Bergen

DØDE: En 69 år gammel mann mistet livet på E39 ved Hylkje i mai i fjor. Tall viser at eldre er oftere utsatt for alvorlige ulykker på veiene i Hordaland.

Foto: Jarl Omestad / NRK

Flere eldre over 64 år blir drept eller hardt skadet i trafikken. Det viser Statens vegvesen sine lokale ulykkestall for Hordaland siden 2004.

Som eneste fylke har Statens vegvesen laget et ulykkesbarometer for Hordaland. Denne har tatt for seg ulykkestall for ulike aldersgrupper.

Mens tallet på alvorlige ulykker går nedover for unge trafikanter har det vært en negativ utvikling for de eldre, forteller senioringeniør Trond Hollekim.

– Det er selvfølgelig en alvorlig utvikling og vi har veldig fokus på dette, sier Hollekim.

To grupper peker seg ut

Den negative utviklingen utmerker seg i perioden 2009–2013. De tidligere femårsperiodene har tallene gått ned, mens det i løpet av disse årene var en oppgang for eldre trafikanter.

Trond Hollekim

UROA: Senioringeniør Trond Hollekim i Statens vegvesen er uroa over tala.

Foto: Steinar Nedkvitne / NRK

Det er spesielt noen trafikantgrupper blant de eldre som peker seg ut. Sjåfører/passasjerer og fotgjengere.

– Vi ser at det er i disse gruppene en finner flest av de drepte og alvorlig skadde, sier Hollekim.

Økningen henger blant annet sammen med en naturlig forklaring: Det er stadig flere eldre som ferdes i trafikken i dag enn for ti år siden.

Med flere eldre i trafikken er det flere ting som blir sårbare, også faren for å få alvorlige skader.

– Eldre tåler mindre enn yngre om de blir påkjørt, sier Hollekim.

Tas ikke oftere i kontroller

Men det er ikke alltid så mye å utsette på eldre sjåfører. Distriktsleder for Utrykningspolitiet på Vestlandet, Terje Oksnes, tar ikke spesielt mange eldre over 64 år i sine kontroller.

– I våre kontroller utgjør denne aldersgruppen en veldig liten andel av dem som blir stanset for lovbrudd i trafikken, sier han.

Hordaland-tallene viser en jevn nedgang for drepte og alvorlig skadde eldre fra 1990. Men siden perioden 2005–2009 har tallene igjen gått oppover. Hvert år blir i gjennomsnitt 15 personer i Hordaland over 64 år drept eller hardt skadd i trafikken.