Fleirtal negativ til samferdslekutt

Samferdslekomiteen i Vestland gjorde i dag ingen konkrete vedtak om budsjettkutt neste år. – Men fleirtalspartia signaliserte at dei vil reverse alle kuttforslag frå fylkesrådmannen, utan å seie kvar dei heller vil kutte, seier Silja E. Bjørkly (H).