Fire nye smitta i Gloppen

Ein av dei er tilsett ved Sandane heimeteneste. Kommune presiserer at den tilsette har følgd alle smittevernfaglege retningsliner. Tilsette og pasientar som er nærkontaktar er varsla og blir følgde opp. Det er til saman 118 smitta med korona i Gloppen sidan 22.10.21.