Finvêr gir brannfare

Det er fare for gras-, lyng- og skogbrannar i nesten heile Sør-Norge. Det er inga nedbør i vente den komande tida, noko som aukar faren ytterlegare.

Laster Twitter-innhold