Farleg last på ferje

Norled melder om redusert kapasitet på E39-sambandet Lavik - Oppedal klokka 0950. Grunna transport av farleg last vil avgangen frå Lavik ta maks 12 passasjerar.