Hopp til innhold

Får slippe ut radioaktivt avfall fra Mongstad

I et nytt vedtak får et selskap ved Mongstad-basen lov til å dumpe radioaktivt avfall rett ut i fjorden. Kommunene rundt protesterer voldsomt.

Fensfjorden

UTSLIPP: Her i Fensfjorden vil bedriften Norsk Gjenvinning Industri slippe ut radioaktivt avfall fra Mongstad.

Foto: Merete Husmo Høidal / NRK

Det er Statens strålevern som i et brev gir renseanlegget ved Mongstad tillatelse til å slippe ut radioaktivt avfall i Fensfjorden mellom Hordaland og Sogn og Fjordane.

Norsk Gjenvinning Industri (NG) på Mongstad har fått tillatelse til å drive radioaktiv forurensning ved å slippe ut rester etter kontaminert utstyr på oljeanlegget.

NGI har søkt om tillatelse til radioaktiv forurensning i forbindelse med
rengjøring av utstyr fra petroleumsvirksomheten. Virksomheten har også søkt om tillatelse til mottak og mellomlagring av inntil 50 tonn radioaktivt avfall.

Vedtaket kom i slutten av juni, og dumpet nylig ned i postkassene til de berørte kommunene rundt fjorden.

Mange protester

Både fiskeribedrifter og kommunene rundt har protestert underveis, og har krevd at Mongstad ikke får forurense fjorden med radioaktivt avfall.

Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes er en av mange ordførere i en kommune som ligger rundt området det blir gitt utslippstillatelse i. Hun fikk søknaden før jul og har lenge fryktet konsekvensene av utslippene.

Video Lindås-ordføraren fryktar nedlegging av Mongstad

REAGERER: Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes er svært kritisk til at viktige vedtak kommer midt i sommerferien.

Foto: Nyhetsspiller

– Jeg syns det er svært beklagelig at de har fått denne tillatelsen, fordi alle kommunene i Nordhordland har vært veldig tydelige på at vi fraråder dette. Dette var skuffende, det må jeg ærlig innrømme, sier Byrknes til NRK.no.

Med Vest Tank-ulykken og Fedje-ubåten frisk i minne er motstanden mot utslippsplanene store.

Vedtak midt i ferien

Søknaden fikk ti ulike høringsinnspill, fra kommuner, fiskerinæring, miljøvernere og havforskere. Mange uttrykte bekymringer for hvilke konsekvenser avfallet ville gi for livet i fjorden.

Hun reagerer på at vedtaket kommer midt i sommerferien.

– Dette er svært beklagelig og veldig frustrerende når vi får det midt i sommerferien. Det gir oss veldig korte tidsfrister, og vi håper vi får en utsettelse, sier Byrknes.

Byrknes varsler at kommunen kommer til å klage på vedtaket, men at de trenger utsettelse på klagefristen for å klare det.

Må følge opp konsekvensene

Utslippene av radioaktivt avfall skal skje i Fensfjorden 40 meter fra land på 30 meters dyp. Strålevernet skriver i sitt vedtak at vannutskiftingen her er god, og at avfallet blir fortynnet 600 ganger før det nærmer seg land.

Statens strålevern mener virksomheten er nødvendig for oljeraffineriet på Mongstad, og at konsekvensene for området rundt e små.

– Beregninger viser at stråledoser til både befolkning og mangfold i Fensfjorden vil være svært lave. Strålevernet anser derfor ikke at disse utslippene vil kunne ha noen negative effekter av betydning pa miljøet, hverken når det gjelder vannmassene, bunnsedimentene eller dyre- og plantelivet i fjorden, heter det i vedtaket.

– Vi forventer derfor ikke at de omsøkte utslippene vil representere noen fare for naturmangfoldet i det aktuelle området.

Hadde ikke planer om måling

I søknaden sin hadde ikke NGI planlagt noen form for måling av konsekvenser og spredning av det radioaktive avfallet. Det krever Statens strålevern at de gjør noe med.

«Statens strålevern finner det hensiktsmessig at Norsk Gjenvinning Industri etablerer et slikt program bade for overvåking av mulig spredning av radioaktive stoffer på land og for å overvåke området i nærheten av utslippspunktet i Fensfjorden.»

Vedtaket fra Statens strålevern kan klages til Miljødepartementet.