Hopp til innhold

Fant alvorlige feil i behandling av barnevernssaker: – Barn har ikke fått hjelp

BERGEN (NRK): Barn og foreldre er utsatt for «grov ignorering», viser ny gransking av barnevernstjenesten i Bergen. – Kompetansen er for lav, sier utvalgsleder.

Rune Fjeld, leder av utvalget som har gransket barnevernet i Bergen

ALVORLIG: Rune Fjeld har ledet granskingsutvalget. Han ser alvorlig på flere av funnene.

Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Et eksternt granskingsutvalg leverte fredag fra seg sin rapport om barnevernstjenesten i Bergen. Utvalget har gransket ti konfliktfylte saker.

I rapporten blir det pekt på flere feil og mangler i barnevernstjenesten.

– De mest alvorlige utfordringene er at vi finner barn som ikke har fått hjelp. De har ikke blitt lyttet til, og det har ikke blitt foretatt undersøkelser når de forteller at de lever under alvorlige livsforhold, sier leder av granskingsutvalget Rune Fjeld til NRK.

Blir ignorert

I rapporten omtales ignoreringen som «grov». Barnevernstjenesten skal også ha «avskåret seg fra å få viktig informasjon» i bedømmelsen av barnas omsorgssituasjon.

Foreldre kjenner seg ofte ikke igjen i konklusjoner, noe som utvalget peker på kan være fordi de ikke blir hørt.

Rune Fjeld

MED RAPPORTEN: Rune Fjeld, leder av granskingsutvalget, med den 200 sider lange rapporten.

Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Funnene blir vurdert som alvorlige av utvalget.

I bare én av de ti sakene var det saksbehandlingen god nok.

– Her er behandling av saken blitt gjort gjennomgående tilfredsstillende. Saken viser at med en kompetent saksbehandler, er det mulig å ta vare på barnets beste, sa Fjeld under presentasjonen av funnene.

– Truer rettssikkerheten til barn

Det var bystyret i Bergen som i 2017 vedtok at det skulle gjennomføres en uavhengig gransking av ti barnevernssaker i Bergen. Årsaken var at det hadde vært et økende antall klager på barnevernssaker.

Utvalget ble ledet av jurist og tidligere assisterende fylkesmann i Hordaland, Rune Fjeld.

Under presentasjonen trakk han paralleller til den pågående Nav-skandalen.

– Det som er alvorlig i de sakene vi har sett på, er at barn og foreldre er unndratt viktige rettssikkerhetsverdier, og slik kan vi ikke ha det, sier Fjeld til NRK.

Mener kompetansen er for lav

Over 10.000 saksdokumenter er gjennomgått, og flere barn, foreldre og barnevernsansatte er intervjuet.

– Bekymringsmeldinger eller kunnskap som tilsa en alvorlig omsorgssituasjon for barnet, ble ikke tatt med som utgangspunkt for barnevernstjenestens undersøkelser, sa Fjeld under presentasjonen.

Han sier etaten har en manglende rolleforståelse, og at kompetansen er for lav.

– Rådet mitt til politikerne er at kompetanse på dette området heves, slik at de får en bedre forvaltningsforståelse og bedre styring av saksavvikling, sier Fjeld.

Alette Hilton Knudsen

FÅR KRITIKK: Alette Hilton Knudsen har øverste ansvar for barnevernstjenesten i Bergen. Hun sier at det er allerede er satt i gang tiltak, men at de nå skal se om disse passer overens med funnene i rapporten.

Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

– Gjør kraftig inntrykk

Alette Hilton Knudsen, etatsdirektør for barn og familie i Bergen, var intervjuet i granskingen sammen med flere ansatte i barnevernstjenesten.

I ni av de ti undersøkte sakene, skal det ha vært svak oppfølging fra ledelsen i sakene.

– Det gjør kraftig inntrykk at barn ikke får det rettskravet på tjenester de har krav på, og har lidd under høykonfliktene. Medarbeiderne mine og jeg sitter i dag med en vond følelse overfor de barna vi ikke har fått fulgt opp på en god måte, sier Knudsen til NRK.

Lubna Jaffery, byråd for arbeid, sosial og skole, sier hun skal gjennomgå rapporten.

Sosialbyråd i Bergen

SKAL GJENNOMGÅ: Lubna Jaffery, byråd for arbeid, sosial og skoler.

Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

– Dette er ting vi skal se på. Jeg skal lese rapporten nøye. Noe kan generaliseres på barnevernstjenesten og andre deler kan ikke. Men vi skal nå gå gjennom rapporten og lære mest mulig, sier Jaffery.

Byrådet i Bergen skal komme med sin anbefaling til bystyret, som skal vedta hva som skal bli gjort videre.

– Vi må se på kompetansen barnevernet besitter knyttet til håndhevingen av den myndigheten de har, sier hun.