Hopp til innhold

For første gang går biltrafikken tilbake

... men i 14 kommuner rundt Norges nest største by, øker bruken av både privatbiler og kollektivtransport.

Reisevaneundersøkese for Bergensområdet 2014

NEDGANG: Illustrasjonen viser hvordan bergenserne reiste høsten 2013, med forskjellene fra 2008.

Foto: Bergensprogrammet

Tett trafikk over Danmarksplass

TRAFIKKEN SNUR: Biltrafikken i Bergen har gått frem hvert eneste år i mange tiår. I årets reisevaneundersøkelse ser man for første gang at trenden snur.

Foto: Åge Algerøy / NRK

– Det ser faktisk sånn ut. Andelen bilførere har definitivt gått ned, men også antall bilturer totalt sett har gått ned i Bergen, forklarer Erik Johannessen, senioringeniør i Statens vegvesen.

I dag ble resultatene av fjorårets reisevaneundersøkelse lagt fram. En undersøkelse gjort av Statens vegvesen, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune for å kartlegge hvordan innbyggerne kommer seg rundt til daglige gjøremål.

Resultatet viser at færre kjører bil, flere bruker kollektivtransport og flere bruker beina og går dit de skal. Statens vegvesen mener endringene i årets resultater er markante i forhold til forrige undersøkelse for fem år siden.

– Bybanen tar unna

Tom-Christer Nilsen med elsykkel

UNNTAKET: Tom-Christer Nilsen, fylkesordfører i Hordaland, har begynt å sykle, i motsetning til trenden i reisevaneundersøkelsen.

Foto: Åge Algerøy / NRK

– Dette er et svært gledelig trendskifte. Første gang i denne undersøkelsen ser vi at biltrafikken er på vei ned. De grepene vi har tatt i kollektivtrafikken over flere år, virker inn på folks valg av reisemiddel, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.

I bydelene i Bergen der bybanen er blitt bygd ut, ser det ut til at den tar unna store deler av transportbehovet.

– At kollektivandelen i Bybane-bydelene går opp fra 19 til 28 % er imponerende, mener fylkesordføreren.

LES OGSÅ: Her kan du lese hele den 151 sider lange rapporten (EKSTERN LENKE)

Det er Bergen kommune som kan skilte med nedgangen i biltrafikken. I de 14 andre omlandskommunene som undersøkelsen innbefatter, bruker man bilen mer enn i 2008.

Reisevaneundersøkelse for Bergensområdet 2014

SLIK REISER VI: Diagrammet viser hovedreisemåter for innbyggerne i alle de 15 kommunene som har deltatt i undersøkelsen.

Foto: SINTEF/Reisevaneundersøkelsen

– For en by med store klima- og miljøambisjoner er dette hyggelige tall og en viktig bekreftelse på at Bybanen og Bergensprogrammet gir resultater. Det er fortsatt mye som er uløst og de neste årene vil vi stå overfor minst like store investeringer som skal kunne gi enda bedre tall, sier Byråd Filip Rygg i Bergen kommune.

Antallet syklister går ned

Filip Rygg

– BEKREFTELSE: Byråd Filip Rygg mener byen har mange uløste samferdselsutfordringer, men tallene som ble presentert i dag er en viktig bekreftelse på at arbeidet de har gjort gir resultater.

Foto: Andreas Grimsæth / NRK

Antallet syklister går ørlite tilbake sammenlignet med 2008. Undersøkelsen viser en 0,4 prosents nedgang. Fylkesordfører Nilsen mener det viser hvor lite det har vært satset på sykkelveier.

– Det kan se ut som vi mangler sammenhengende sykkeltraseer. Det startet vi på i fjor, da vi tredoblet denne satsingen. Nå kommer man bit for bit til å bygge ny infrastruktur for syklende, sier Nilsen.

– Allerede i mai åpner den nye sykkelveien i Lars Hillesgate, påpeker Filip Rygg.