Nedgang i anmeldelser etter terrortrusselen

Politiet registrerte 85 færre anmeldelser enn i fjor mens det var mer synlig væpnet politi. Nedgangen fortsatte etter at terrortrusselen ble nedjustert.

Væpnet politi Bergen jernbanestasjon

VÆPNET POLITI: I Bergen var væpnet politi blant annet på plass på jernbanestasjonen mens trusselnivået var høynet.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Akkurat i den perioden det var mye synlig bevæpnet politi ute, så vi at antall straffesaker gikk ned, sier politioverbetjent Kari Marie Kjellstad.

Hun lager kriminalitetsanalyser i Hordaland politidistrikt, og har de siste ukene sett en endring i antall saker i forhold til samme periode i fjor.

Kari Marie Kjellstad

SVINGNINGER: – Tallene viser jo at det er registrert færre antall straffesaker. Men det betyr ikke at det går an å trekke noen konklusjon om at det skyldes det bevæpnede synlige politiet, sier Kari Marie Kjellstad i Hordaland politidistrikt.

Foto: Marita Skeie / NRK

I uken der terrorberedskapen i Norge var høynet, registrerte politiet 370 anmeldelser, mot 455 i samme periode i fjor. Det er en nedgang på 18,6 prosent. Uken etter var tallene 353 i år mot 428 i fjor, noe som tilsvarer en nedgang på 17,5 prosent.

Kan ikke slå fast sammenheng

Oslo opplevde også nedgang i antall politisaker mens beredskapen var økt, og flere har spekulert i om det er en sammenheng mellom nedgangen og den økte beredskapen. Kjellstad mener det er umulig å konkludere.

– Tallene viser jo at det er registrert færre antall straffesaker. Men det betyr ikke at det går an å trekke noen konklusjon om at det skyldes det bevæpnede synlige politiet. Vi ser jo også at tallene er lavere i år enn i fjor etter at trusselen var avblåst, påpeker overbetjenten.

Hun påpeker at det gjennom året skjer svingninger i statistikken som ikke alltid kan forklares av politiet.

– Tallene går veldig i bølger, og det er viktig å prøve å gå inn og se nærmere på årsakene. Men det er ikke alltid det er en åpenbar forklaring, sier hun.

Dårlig vær gir lavere tall

Noen faktorer ser imidlertid ut til å spille direkte inn på antalle registrerte anmeldelser, ifølge Kjellstad.

  • Politiaksjoner i spesielle områder.
  • Mange voksne mennesker ute i byen.
  • Dårlig vær.

– Vi ser at mange voksne mennesker ute har en hemmende effekt på bråk og vold, og at antall saker går ned når det er skikkelig regnvær ute, sier Kjellstad, som etter helgens kraftige uvær dermed kan håpe på nok en positiv statistikkuke for politiet.