Er bensinen egentlig så dyr?

Selv om bensinprisene er høye er ikke bensinen dyrere enn før. Snarere tvert i mot. Bensin har aldri utgjort en lavere del av det vi bruker penger på, enn i fjor.

Bensinpris vektet mot konsumprisindeksen

BRUKER MINDRE PÅ BENSIN: – Vi bruker mer av de totale disponible forbruksmidlene våre på andre varer og tjenester enn på drivstoff nå enn det vi gjorde før, forklarer Camilla Rochlenge ved Statistisk sentralbyrå. Diagrammet viser at andelen av disponible midler til forbruk som blir brukt til å kjøpe drivstoff og smøremidler er lavere nå enn før.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Ola H. Grytten, professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole

VI TJENER MER: – Bensinprisene har steget mindre enn lønningene har steget, sier professor Ola Grytten ved Norges handelshøyskole.

Foto: Helge Skodvin
Høye bensinpriser i Tromsø.

HØY PRIS: Bensinprisen tippet over til 15 kroner i vinter. Det er rekordhøyt, men i fjor hadde vi likevel råd til mer bensin enn noen sinne tidligere.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

Kjell Werner Johansen

GJERRIGE BILER: Bensinforbruket per mil har gått ned, sier Kjell W. Johansen ved Transportøkonomisk institutt.

Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

Den ene bensinstasjonen overgår den andre. I hele vinter har prisene på drivstoff steget. Og som alltid når prisen tipper over til et nytt kronetall blir folk sinte, men har vi god grunn til å klage?

Fra 1979 til i dag har bensinkostnadene aldri vært lavere enn de siste månedene, viser tall fra SSB.

– Andelen av inntektene våre som vi bruker på bensin har dermed gått markant ned. Inntektene har steget mer enn bensinprisen, sier professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.

Vi tjener tolv ganger mer

Du får altså mer bensin for inntekten din i dag enn de siste tiårene. Itillegg bruker bilene mindre bensin på mila enn noensinne.

De siste 40 årene har bensinprisene steget mer enn andre varer, men lønningene har altså vokst enda mer. Ola Grytten har sett på utviklingen fra 1972 til i dag:

  • Bensinprisene er nærmest 10 ganger høyere
  • Prisen på andre varer er til sammen litt mer enn seksdoblet
  • Inntektene våre er 12 ganger høyere

LES OGSÅ: Slik kjører du gjerrig | Ny app finner billig bensin

Ikke dyrere enn i våre naboland

Det er heller ikke spesielt dyrt å eie og bruke bil i Norge sammenlignet med andre land.

– I forhold til inntektsnivået i andre land så er ikke bensinprisen i Norge høy. Mange andre land har en lavere inntekt enn Norge, men omtrent samme bensinpriser. Det at bensin er dyrt i Norge er ikke riktig, sier Grytten.

Selv om vi legger til vedlikehold, forsikring og andre utgifter bruker vi fortsatt ikke spesielt mye penger på bruk av bil i Norge.

– Omtrent en tredel av det vi bruker på å eie og bruke bil går til bensin. Dette er relativt likt som i land vi gjerne sammenligner oss med, sier Kjell W. Johansen ved Transportøkonomisk institutt.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Mer effektive biler

– Nordmenn har gjennomgående god råd til å kjøpe bensin, men for de som kjører veldig mye og tjener lite så kan bensinprisen være et problem, sier Johansen.

Timelønna i Norge har de siste tjue årene steget mer enn bensinprisene. Utgiftene per kjørte kilometer ligger nå på omtrent samme nivå som i 2000.

Bilene i dag har i tillegg blitt mer og mer bensingjerrige, dermed blir hver kilometer du kjører bare billigere og billigere.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

LES OGSÅ: Slik kjører du gjerrig | Ny app finner billig bensin

Mener du fortsatt at bensinen er for dyr?