ENTREPRENØRSELSKAP KONKURS:

Entreprenørselskapet Øksnes maskin AS på Osterøy er slått konkurs, skriv avisa Bygdanytt. Kun få veker før konkursen skifta selskapet eigarar. – Så langt er det snakk om uteståande fordringar som ikkje gjort opp, samt at selskapet tapte ei rettssak relativt kort tid før konkursen. Dette kan ha vore ei utløysande årsak, seier bustyrar Bjørn Åge Hamre.