Eirik Hokstad dømt i lagmannsretten

Sorbonne-gründer Eirik Hokstad er dømt til fem års fengsel i Gulating lagmannsrett for dokumentforfalskning. Det er den samme straffeutmålingen han fikk i Hordaland tingrett. Han fratas samtidig retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år.