Eidfjord Resort utsatt

– Ingenting kan bygges i sommer, sier daglig leder Ivan Løvheim i Eidfjord Resort. Fylkesmannen og Statens vegvesen har innvendinger til kommunes planer for området, og partene skal møtes til mekling 30. august. Til nå er 30 hyttetomter solgt.