Dømt til seks års fengsel for dødsvold

Retten påpekte at 42-åringen i utgangspunktet handlet i nødverge, men at han ikke stoppet i tide. Nå er mannen dømt til seks år og tre måneder i fengsel etter at Torbjørn Bauge (50) døde.

Voldsepisode på Stord i Sagvåg

ÅSTED: Mannen som forårsaket dødsfallet til sin kamerat på en fest i Sagvåg på Stord i desember 2014, er dømt til fengsel i seks år og tre måneder.

Foto: Henrik Mundal Andreassen / Sunnhordland

42-åringen ble i Sunnhordland tingrett i dag enstemmig dømt til seks år og tre måneder fengselsstraff for legemsbeskadigelse med døde til følge. 38 dager for utholdt varetekt går til fradrag.

Mannen er dømt til å betale de etterlatte en oppreisning på 150.000 kroner. I tillegg idømmes han til å betale den avdødes samboer 200.000 kroner i forsørgertap. 42-åringen må også betale 64.000 kroner i erstatning for utgifter til den avdødes begravelse.

Aktor la ned påstand om syv år og seks måneder fengselsstraff for mannen.

Døde på fest

Torbjørn Bauge (50) døde på en fest i Sagvåg på Stord i desember 2014, etter et slagsmål med kameraten, den nå dømte 42-åringen.

Han var tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge, men nektet i retten straffskyld og hevdet han handlet i nødverge.

– Nærmere forsettlig drap enn dette, er det vanskelig å komme, sa aktor Tormod Haugnes i retten i forrige uke.

– Skadene var omfattende

Retten legger vekt på at tiltalte må straffes for å ha utøvd omfattende vold mot avdøde. Dødsårsaken var store knusningsskader i ansikt, hode og i brystet og buken. Skadene førte til omfattende blødninger.

«Ved straffeutmålingen må det, i skjerpende retning, sees hen til omfanget av den vold som tiltalte påførte avdøde.(...) Skadene var omfattende og må ha vært smertefulle for avdøde frem til han mistet bevisstheten».

Retten la også i skjerpende retning vekt på at mannen er domfelt seks ganger tidligere – to ganger for vold.

Aktor Tormod hauge

SYV ÅR: Aktor Tormod Hauge la ned påstand om syv år og seks måneder fengselsstraff for mannen.

Foto: Marte Rommetveit / NRK

Retten la i noe formildende retning vekt på at den tiltaltes voldshandlinger var utløst av et angrep fra den avdødes side, men mener 42-åringen gikk altfor langt.

«Tiltalte handlet i utgangspunktet i rettmessig nødverge, men han overskred grensene for denne (...). Retten finner det videre utvilsomt at tiltaltes nødvergehandling gikk lenger enn det som var nødvendig for å avverge Bauges angrep», heter det i dommen.

Mener det ikke ble brukt stolbein

Påtalemyndigheten har argumentert med at et stolbein ble brukt under deler av voldsutøvelsen. De har vist til at noen av skadene er så store at disse ikke kan ha blitt påført av knyttneve alene.

Retten fant det ikke bevist at det ble brukt stolbein eller lignende i forbindelse med voldsutøvelsen, og påpekte at det ikke kan utelukkes at de mest alvorlige skadene er påført ved tramp eller spark.

Vurderer å anke dommen

Forsvarer Erik Lea

VURDERER ANKE: Forsvarer Erik Lea skal nå diskutere dommen med sin klient

Foto: Marte Rommetveit / NRK

Erik Lea er advokat for den 42 år ganle dømte mannen. Han har diskutert dommen med sin klient i ettermiddag.

– Både han og jeg mener det som er bra med dommen er at domstolen tror på hans forklaring. De legger den til grunn frar A til Å.

Lea skal senere denne uken møte 42-åringen. De vil da ta stilling til om dommen skal ankes inn for Gulating lagmannsrett.