Hopp til innhold

Deler ut 18 millionar i utbyte

Moods of Norway går med rekordoverskot. No tek gründerane ut store summar i utbyte til seg sjølv og medeigarane.

Peder Børresen og Simen Staalnacke i Moods of Norway

GÅR GODT: Gründerane Peder Børresen og Simen Staalnacke i Moods of Norway kan konstatere at drifta går med rekordoverskot.

Foto: Kristine Thelle / NRK

Medan andre som driv i bransjen for klede og design lever meir på entusiasme enn på overskot, oppnådde Moods of Norway eit overskot på 43,4 millionar kroner i 2010, skriv bt.no.

No har selskapet føreslege å dele ut eit utbyte på 18 millionar kroner til eigarane.

Mykje av pengane går til Moods of Norway-gründerane Simen Staalnacke (35) og Peder Kristian Børresen (34). Børresen, som er eigar av Coctails & Dreams, har inntektsført sin del av Moods-utbytet til 5,2 millionar kroner. Staalnacke får ifølgje Bergens Tidende like mykje gjennom sitt selskap Super Duper Wuper AS.

Tala kjem fram i rekneskapen til eigarselskapet Coctails & Dreams AS. Moods of Norway AS har førebels ikkje levert årsrekneskap i Brønnøysundregistrene, og eigarane har blitt samde om å ikkje kommentere rekneskapen i media før det er levert.