Brudd i forhandlinger

Utdanningsforbundet har brutt forhandlingene med Akasia barnehage AS. Det skjer etter at de to partene har forhandlet siden i fjor vår, etter at Akasia meldte seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Fredag ble det gjennomfør avsluttende forhandlinger mellom de to partenes hovedoranisasjoner Spekter og Unio, som var bedt om bistand i håp om at man skulle komme til en enighet.