Brannmenn hevder jobben har gitt dem kreft

Et 30-talls norske brannmenn jobber for å bevise at de har fått kreft på jobb. – Omfanget som er kartlagt i andre land har urovekkende funn, sier lederen av «Brannmenn mot kreft».

Brann i Bredenbecksmauet i Bergen

KREFTFARLIG? Utsettes brannmenn for kreftfarlige stoffer når de slukker branner? Bildet viser brannmenn som slukker storbrannen i Bergen 11. april.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Gruppen «Brannmenn mot kreft» kjemper nå for å få bevist at kreften mange norske brannmenn har utviklet har sammenheng med jobben de har hatt.

Over 30 norske brannmenn har kontaktet gruppen, og alle har fått kreft etter et langt yrkesliv. De hevder alle å ha fått kreft av jobben sin.

– Urovekkende

– Det er gjort kartlegginger i Danmark, og de viser at det er flere hundre brannmenn som har fått eller dødd av kreft. Det er urovekkende, sier Tommy Kristoffersen.

Han jobber til daglig i Bergen brannvesen og leder gruppen som nå vil kartlegge hvor mange norske brannmenn som har fått kreft.

I Norge har det ikke blitt gjort store forskningsstudier på hva norske brannmenn utsettes for. Derfor har gruppen tatt initiativ til en egen kartlegging av kreftsykdom blant kollegene. Kristoffersen understreker at kartleggingen deres ikke er vitenskapelig forskning.

NRK har flere ganger tidligere fortalt om brannmenn og arbeidet for beskyttelse mot kreftfarlige stoffer.

LES MER: Brannfolk vil gjøre kreftsykdommer til yrkesskade | Krever beskyttelse mot kreft

Asbest og bly

De over 30 brannmennene som så langt har kontaktet gruppen, kan gjerne raskt bli flere, tror Kristoffersen. Listen deres over kreftrammede brannmenn inneholder flere som har dødd av sykdommen.

Tommy Kristoffersen
Foto: Renold Tenyssen Christopher / NRK

– Kanskje det er flere. Det vil jeg velge å tro, at det er store mørketall.

Det brannmennene er redde for er alt de utsettes for når de er ute og slukker brann. Røyk, kjemikalier og andre stoffer som de daglig møter på i kampen mot flammene.

Brannmenn bruker verneutstyr, men mange av stoffene kan være farlige likevel. Frykten er at verneutstyret ikke er godt nok til å holde ute et stadig økende omfang av nye kjemikalier som man vet lite om.

I brann- og redningsoppdrag utsettes brannmennene for kreftfarlig stoffer som asbest, bly, formaldehyd og benzen. Gruppen viser til at man vet lite om hvordan disse stoffene reagerer når de brenner, og hva det betyr når man utsettes for flere av stoffene samtidig.

Støtte fra Kreftregisteret

Hos Kreftregisteret er de glade for at brannmennene selv settes fokus på problematikken. Registeret jobber med å gi grunnlag for ny forskning og skaffe ny kunnskap om kreftsykdommens årsak.

Kjetil Landsvik

POSITIVT: Kjetil Landsvik i Bergen brannvesen er glad for at det blir satt i gang en kartlegging av kreftomfanget blant kolleger.

Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK

– Skaffer brannmennene nå en oversikt, kan det kobles opp mot Kreftregisteret slik at man får oversikt over hvem som har fått kreft i tiden etter at man har vært i slikt arbeid, sier forsker og overlege Tom Grimsrud i Kreftregisteret.

Han advarer også mot noen av konsekvensene en slik kartlegging kan gi.

– Man kan jo få en del bekymring og en del usikkerhet som det er vanskelig å få måle. Det er fordi en rett og slett ikke vet hvor mange mennesker disse krefttilfellene. Da er det vanskelig å si hvor farlig eller bekymringsfull situasjonen er, sier Grimsrud.

Vil ikke forske

Kreftregisteret bekrefter at brannmenn utsettes for kreftfarlige stoffer. Men de vil likevel ikke forske på kreftfaren

– Vi vet at de er i kontakt med stoffer som er kreftfremkallende. De fleste studier tyder også på at det er høyere forekomst av en del kreftformer, men forklaringen på det er ikke alltid like god.

Kreftregisteret vil ikke selv forske på brannmenn og kreftfare – ennå. Det har de ikke mulighet til, forteller Grimsrud.

– Vi er positive til en undersøkelse av brannfolk. Det som bestemmer hvilket arbeid vi gjør er delvis hva som kommer fra politisk side, og er avhengig av ressurser.

Glad for kartlegging

På hovedbrannstasjonen i Bergen jobber Kjetil Landsvik. Han har 13 år som brannmann, er selv frisk, men opplever at flere kolleger har blitt rammet av kreft.

– Kreftfaren er ikke noe jeg går rundt og tenker på, sier han.

Han er glad for at det nå jobbes med en større kartlegging.

– Jo mer informasjon vi kan få om dette, desto større fokus vil arbeidsgiveren ha på dette. Da vil det bedre vår sikkerhet igjen. Jeg kan ikke se noe negativt i at tallene skal komme frem, sier Landsvik.