Bondevik krever mobbeombud

Det mobbes like mye som for ti år siden, samtidig som færre skoler tar del i antimobbearbeid - Mobbing blir ikke tatt alvorlig nok, sier Kjell Magne Bondevik.

Kjell Magne Bondevik

SKREMT: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik mener regjeringen har hatt for lite fokus på mobbing.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

- En må vurdere nye virkemidler for å få bukt med mobbingen. Det å opprette et mobbeombud i hvert fylke, kan være et slikt virkemiddel. To av tre kommuner har ikke eller har bare delvis tilsyn med det psykososiale miljøet i skolene. Et mobbeombud kan bedre fange opp når miljøet er dårlig, samt sørge for at saken blir løftet frem, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (Krf) til NRK.no.

80.000 involvert i mobbing

Torsdag undertegner statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) et nytt manifest mot mobbing. Med det skal de signalisere at det fortsatt skal være nulltoleranse for mobbing i norske skoler, et begrep som daværende statsminsister Bondevik innførte i 2002.

Rundt 80.000 barn er involvert i mobbing i dag i Norge, hevder leder for Olweus-prosjektet i Bergen, André Baraldsnes.

Samtidig er det stadig lavere interesse fra skolene for å bli med i anti-mobbeprogrammet.

Stor nedgang

- Det står i sterk kontrast til årene 2003 og 2004, hvor pågangen var veldig høy, med 170 til 180 skoler hvert år. Dagens situasjon er en stor kontrast fra Bondeviks tid, hvor han fikk synliggjort dette og satte mobbing på dagsordenen, sier Baraldsnes til NRK.no.

Kjell Magne Bondevik er i dag leder for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter. Han ser på dagens situasjon med stor bekymring.

- Når interessen i skolen har sunket, er det et resultat av at det har vært for lite fokus på anti-mobbearbeid de senere år, sier Bondevik til NRK.no.

- Krenkelse av menneskeverd

- Mobbing er en krenkelse av menneskeverdet dypest sett, og det setter sår i barnesinnet som kan vare livet ut. Det er alvorlig, og jeg synes ikke det blir tatt alvorlig nok, sier den tidligere statsminsteren.

Han etterlyser et større engasjement helt fra toppen i det politiske liv, fra statsminister Stoltenberg og øvrige statsråder.

- Mobbing må på dagsorden igjen, sier Bondevik.

- Når det fortsatt er så mye mobbing, vil du si at din kamp mot mobbing var fånyttes?

- Nei, den var ikke det. Det ga virkning i noen år, og betyr at flere tusen barn ble spart for mobbing i noen år, sier Bondevik.

Nytt manifest i dag

I Regjeringen Stoltenbergs nye manifest mot mobbing, skal eiere av skoler, barnehager og skolefritidsordninger forplikte seg til å arbeide systematisk mot mobbing.

- Både fordi mobbing fortsatt har et alt for høyt nivå og fordi mobbingen tar nye former, har partene bak samarbeidet utformet et nytt manifest som skal gjelde i fire år framover, sier Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen i en pressemelding, ifølge VG.