Bistandsadvokaten: – En støtte og oppreisning

– Granskningsgruppens rapport oppleves som en støtte og oppreisning til det vi har påpekt underveis, sier bistandsadvokaten til Monikas mor.

Kristina Sviglinskaja

OPPREISNING: Kristina Sviglinskaja og bistandsadvokat Stig Nilsen håper at granskningen kan være lærdom for politiet og at noe lignende ikke skal skje igjen.

Kristina Sviglinskaja har gjennom sin bistandsadvokat Stig Nilsen sendt ut en pressemelding i etterkant av granskningsrapporten.

– At det kommer kritikk mot den første etterforskningen i Monika-saken kommer ikke som noen overraskelse for oss. Det stemmer godt overens med den klare oppfatning vi hadde da den første etterforskningen fant sted og da vi jobbet for å få saken gjenopptatt.

Vi håper at dette kan være lærdom for politiet i den kritikken som har fremkommet og at noe slikt ikke skal skje igjen

Stig Nilsen, bistandsadvokat

Ber om ro

– Kristina ønsker ikke å bli kontaktet av media og ber om respekt for min anmodning om dette, heter det videre i uttalelsen til Nilsen.

Han sier det er mulig at det vil bli sendt ut en oppfølgende pressemelding senere i dag når rapporten er grundigere gjennomgått.

LES OGSÅ: Rapport: Politiets etterforskning av Monika-saken var for dårlig

Stig Nilsen

En oppreisning

Stig Nilsen sier videre:

– Dette er en grundig rapport som avdekker alvorlige feil. At det kommer kritikk mot den første etterforskningen i Monika-saken kommer ikke som noen overraskelse for oss. Det stemmer godt overens med den klare oppfatning vi da den første etterforskningen fant sted og da vi jobbet for å få saken gjenopptatt.

Han sier granskningsgruppens rapport oppfattes som en støtte og oppreisning til det Kristina, han og andre som har vært tungt involvert i saken har påpekt underveis.

– Vi registrerer at det er flere forhold som arbeidsgruppen karakteriserer som direkte feil. Dette omfatter at politiet tidlig benyttet hovedteori om selvdrap, at det ikke var grunnlag for å konkludere med henleggelse som et selvdrap og at det var mange og alvorlige mangler i etterforskningsledelse og -plan.

Lærdom for politiet

– Vi håper at dette kan være lærdom for politiet i den kritikken som har fremkommet og at noe slikt ikke skal skje igjen, sier Nilsen.

– Kristina hadde forventet en kritisk rapport. Hun håper at dette kan bidra til at andre skal slippe å gå gjennom det hun har opplevd. For oss handler saken om at Monika er funnet død og vi ønsker å få svar på hva som hendte med henne.

– For meg og Kristina er derfor den første etterforskningen i utgangspunktet et tilbakelagt stadium. Det er derfor viktig å få frem at vårt fokus er på den nye etterforskningen og de svar vi kan få der. Der opplever vi at politiet gjør en grundig og samvittighetsfull jobb, og Kristina opplever at hun blir tatt på alvor, noe som egentlig burde ha skjedd da saken var fersk.

– Kristina er glad for at saken er kommet dit den er i dag, sier Stig Nilsen.