Hopp til innhold

Søppelfyllingen under fotballbanene har lekket ut gift i 60 år – nå skal det bort

Nå skal kommunen bruke 321 millioner kroner på å fjerne det store avfallsdeponiet fra 1960-tallet.

Slettebakken avfallsdeponi

SKAL BORT: I årevis har folk spilt fotball oppå det gamle avfallsdeponiet på Slettebakken i Bergen. Nå skal alt graves bort.

Foto: Anne Kringstad / Bergen kommune

På Slettebakken i Bergen sparker barn og voksne fotball daglig. Men under fotballbanene ligger det en gammel søppeldynge fra 1960-tallet.

I nesten 60 år har sigevann fra deponiet forurenset Tveitevannet, som ligger rett i nærheten.

Vannet ligger midt i et grønt og populært turområde.

Nå kan en hel bydel juble:

Bergen kommune har bestemt at de skal fjerne avfallsdeponiet på Slettebakken for godt.

Mer enn 15.000 lastebillass med avfall skal graves opp og fraktes bort.

I dag ligger flere fotballbaner over den gamle fylingen.

Men idrettsområdet har vært preget av dårlig drenering de siste årene.

– Nå skjer det endelig. Vi fjerner alt bosset. Arbeidet starter i april, sier Roger Valhammer (Ap), byrådsleder i Bergen kommune.

Avfallsdeponi Slettebakken i Bergen

BLIR STENGT AV: Det har i perioder vært vanskelig å bruke fotballbanen på grunn av mye overflatevann.

Foto: Anders Nøkling / NRK

Vil bygge idrettsby

Slettebakken er det første prosjektet der et gammelt deponi av denne størrelsen i Norge blir fjernet helt.

I bunnen av Tveitevannet er det funnet høye verdier av den kreftfremkallende miljøgiften PCB, som tidligere blant annet er brukt til isolasjon i elektrisk utstyr. Tveitevannet er en av Norges mest forurensede PCB-vann, ifølge Universitet i Bergen.

En mulighetsstudie fra november i fjor, viste at området har stort potensial for fremtidig utvikling.

Bryådsleder Roger Valhammer

VIL BYGGE: – Dette er en glimrende mulighet til å løfte området. Vi er klare til å starte gravingen i april, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

– Det er muligheter for boliger, tverrforbindelser mellom Mannsverk og Tveitevannet og mange nye idrettsanlegg. Så det skal bli en fantastisk oppgradering, sier han.

Byrådet ønsker at det blir etablert nye fotballbaner raskt, og at byggingen i området skjer samtidig som saneringen av deponiet.

– Prosjektet med å fjerne deponiet og så mye gift blir det største av sitt slag i Norge, sier byrådslederen til NRK mandag morgen.

Etter at deponiet er sanert, vil underlaget bli stabilt og man kan bygge på grunnen, ifølge byrådslederen

Ikke lagt ut på anbud

Oppstart for arbeidet er satt til april. Arbeidet skal etter planen være ferdig i desember 2024.

Bergen kommune opplyser at arbeidet ikke er lagt ut på anbud enda. Dette er fordi det trengs et formelt vedtak i bystyre før en kan signere kontrakt.

Avfallsdeponi Slettebakken i Bergen

I BRUK FOR 70 ÅR SIDEN: Det nedlagte avfallsdeponiet på Slettebakken var brukt av Bergen kommune fra 1940 til 1961. Søppel fra husholdninger havnet her.

Foto: Bergen kommune/ Bergen byarkiv

Fjerningen har vært planlagt i mange år. Fylkesmannen har tidligere kritisert Bergen kommune for forurensingen. Likevel har saneringen blitt utsatt gang etter gang.

– Dette har vi jobbet med i mange år. Det har tatt tid fordi det er så stort, så det krever mye planlegging. Men nå vil vi foreslå for bystyret i mars at vi nå vil gjennomføre dette, sier Valhammer.

Beregnet til å koste 321 millioner kroner

Prosjektkostnaden er beregnet til 321 millioner kroner. Fra 2007 og frem til 2019 er det allerede brukt 11 millioner kroner til drenering av overvann og på prosjektplanlegging.

Det var i 2013 bystyret vedtok at Slettebakken avfallsdeponi skal saneres fullstendig.

Ifølge Bergen kommune viser undersøkelser at opptil 80 % av avfallet stammer fra husholdninger.

Avfallsdeponi Slettebakken i Bergen

DRENERING: I sommer forsøkte Bymiljøetaten å bedre forholdene på fotballbanen, der det samlet seg mye vann i perioder med regn.

Foto: Anders Nøkling / NRK

Finansieringen blir dekket mellom renovasjonsavgiften (80 %) og bykassen (20 %).

– Kommunen må inn med friske penger, men pengene er allerede inne i budsjettet, så det er ikke noe problem, sier byrådslederen.

Blir oversvømt

I regnperioder fylles deler av området i nord opp av vann, men i sommer satte Bymiljøetaten ned et sluk.

Dette var første delen av prosjektet bystyret har bestilt, der søppeldeponiet som ligger under fotballbanene på Slettebakken, skal graves opp og fjernes.

Overflatevann Slettebakken

DAM PÅ FOTBALLBANEN: Overvannet forsvinner ikke helt før deponiet er helt fjernet.

Foto: Anders Nøkling / NRK