Høgre slo til i Askvoll

Høgre, med Frida Melvær i spissen, auka frå tre til seks representantar i Askvoll.

Askvoll

NYTT STYRE: Namna på dei som skal sitje i kommunestyret i Askvoll den komande perioden er no klar.

Foto: Merete Husmo Høidal / NRK

Kommunestyret i Askvoll 2011-15

Arbeidarpartiet - fire representantar
Venke Nordeide
Linda Landøy
Gisle Stafsnes
Petter Jonny Rivedal

Høgre - seks representantar
Frida Melvær
Onar Ståle Osland
Ole André Klausen
Ruben Fedøy
Marit Reidun Klausen
Bjarte England

Senterpartiet - fire representantar
Heidi Merete Kjæmpenes
Kjell Kristian Carlsen
Daniel Fedøy
Åge Guddal

Kristeleg Folkeparti - to representantar
Sigrid Lunde
Bente Myhre Strømmen

Venstre - fem representantar
Gunnar Osland
Bjørn Arne Mjåseth
Renate Berg
Turid Mattevik
Inger Lise Saltskår