Hopp til innhold

Anker Uppstrøm-dommen

Statsadvokaten i Hordaland anker frifinnelsen av Tor Arne Uppstrøm.

Tor Arne Uppstrøm.

Frifinnelsen av Tor Arne Uppstørm (bildet) er anket av Statsadvokaten i Hordaland.

Foto: ARKIV / NRK

3. november ble han frifunnet for grov økonomisk utroskap i Bergen tingrett.

Førstestatsadvokat Walter Wangberg

Førstestatsadvokat Walter Wangberg.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

– Det er en lettelse, han er glad over resultatet, og jeg er også fornøyd med frifinnelsen i dag, sa Uppstrøms advokat, Erling O. Lyngtveit til NRK. Han sa at hans klient hadde hatt en tøff tid siden saken startet.

Nå er det klart at saken statsadvokaten ønsker å anke.

– Vi er uenige i den bevisvurderingen som tingretten har gjort på samtlige punkter utenom det som ble frafalt av aktor under hovedforhandlingen. Så vi mener han skulle vært domfelt og ikke frifunnet, sier førstestatsadvokat Walter Wangberg.

– Tidligst neste høst

Han ønsker ikke å gå konkret inn på hvilke ting de er uenige i.

– Det er vanskelig å si noe om dette for dette er en ganske sammensatt, sier han.

Og saken kommer trolig ikke opp før neste høst.

– Dette skal passe for flere parter, så jeg tenker at dette tidligst kan bli høsten 2011, sier Wangberg til NRK.

LES OGSÅ: - Han må frifinnes

– Prestisje

Advokaten til Tor Arne Uppstrøm, Erling O. Lyngtveit mener det ligger prestisje bak anken.

- Det er enhver parts rett å forøke anken, men jeg har leste anken og finner ingenting nytt. Det har vært investert mye prestisje i denne saken, sier advokaten til NRK.

Lyngtveit har i dag informert sin klient om anken.

- Han konstaterer at prestisjejaget mot han fortsetter. Han er selvfølgelig ganske matt over det hele.

- Dersom det blir ny behandling, vil Tor Arne Uppstrøm møte i retten?

- Jeg har lært meg å ta et skritt av gangen. Nå får lagmannsretten ta stilling til om anken i det hele tatt har noe for seg. Jeg kan ikke mene noe om hva som hypotetisk vil skje om noen år.

Bakgrunn:

Uppstrøm kjøpte sammen med Carl Fredrik Seim verftet Mjellem & Karlsen i Bergen i 2002. Etter få ukers drift slo de det konkurs, og over 400 ansatte mistet jobben. I 2005 ble det tatt ut tiltale både mot Seim og Uppstrøm for uttak av store pengesummer fra verftet og andre selskaper som de kontrollerte for seks åtte år siden.

Tor Arne Uppstrøm var tiltalt for urettmessig å ha mottatt rundt 15 millioner kroner som Carl Fredrik Seim har utbetalt fra selskaper han hadde kontroll med i 2002 - 2003. Tiltalen omfattet opprinnelig 18 millioner kroner, men er redusert med 3 millioner kroner.