Abbedissen

Gammel og hellig grunn...

"Abbedissen" eller "Abbedisso" som man sier lokalt, er et stedsnavn i Askøy kommune utenfor Bergen. Navnet kommer av at eiendommen en gang i tiden har tilhørt et nonnekloster. "Abbedisse" er tittelen på den kvinnelige bestyreren av nonneklostre.

En parallell er navnet "Abotnes" i Fusa kommune, der "Abot-" eller "Åboti" på talemålet, viser tilbake til tittelen "abbed". Også denne eiendommen har tulhørt et kloster.