Hopp til innhold

– Nokas-løslatelser bra for «Lommemannen»

Høyesterett slår med Nokas-løslatelsene fast at det skal strenge vilkår til for å holde på forvaringsdømte utover minstetiden. Det kan få konsekvenser for «Lommemannen»-saken.

Rettstegning fra Lommemann-rettssaken

KAN PRØVELØSLATES: Overgrepsdømte Erik Andersen.

Foto: Tegning: Ester Bjørneboe

I dag ble det kjent at høyesterett opphever lagmannsrettens dom, og sier at Nokas-dømte Kjell A. Schumann likevel kan prøveløslates fra forvaring om kort tid. Også Metkel Betew løslates.

Årsaken til løslatelsen er at det er vurdert at det ikke foreligger nærliggende gjentakelsesfare. Det samme skal vurderes i saken til overgrepsdømte Erik Andersen, hvor Asker og Bærum tingrett i disse dager jobber med konklusjonen på om «Lommemannen» skal prøveløslates eller ikke.

Andersen er dømt for overgrep mot 66 unge gutter. Utfallet av Nokas-ranernes sak kan få direkte betydning for hans.

– Dette kan få konsekvenser for mange andre saker. Den første som kan bli berørt er «Lommemannen»-saken, sier Olav Rønneberg, leder for NRKs krimredaksjon.

– Skal løslates hvis man ikke er til fare

Psykiaterne Randi Rosenquist, Henning Værøy og Kjersti Narud har alle konkludert med at det er liten gjentakelsesfare i «Lommemannen»-saken.

Når høyesterett nå konkluderer med at Nokas-ranerne kan løslates, blir det vanskelig for Asker og Bærum tingrett å si det motsatte i Andersens sak.

– Nå har høyesterett for første gang trukket opp grensene for forvaring, og for første gang tatt stilling til dette spørsmålet. De sier det skal strenge vilkår til for å holde noen på forvaring utover minstetiden, like strenge vilkår som for å idømme dem forvaring.

– Høyesterett mener at dersom man ikke lenger er til fare for samfunnet, så skal man løslates, konkluderer Rønneberg.

Aktor vil ikke kommentere

Avgjørelsen i «Lommemannen»-saken kan komme allerede i morgen, fredag.

– Sakene deres (Schumann og Betew) kan absolutt få betydning i denne saken, sa aktor i Andersens sak, statsadvokat Per Egil Volledal, til Dagbladet i forrige uke.

Volledal vil i dag ikke utdype den uttalelsen overfor NRK.

– Jeg kommenterer ikke dette før det faller dom, sier Volledal.

– Men du har tidligere uttalt at Nokas-saken kunne få betydning for «Lommemannen»-saken?

– Ja, men jeg har ikke noen kommentarer til det nå, sier statsadvokaten.

– Ikke negativt for oss

Erik Andersens forsvarer, Gunhild Lærum, sa under rettsforhandlingene at Andersen nå er klar for et liv utenfor fengselet.

Andersens forsvarer sier nå om Høyesteretts avgjørelse at:

– Ikke negativt for oss, da det foreligger en risikovurdering i vår sak og to sakkyndige har uttalt seg om det, sier Erik Andersens forsvarer Gunhild Lærum.

Olav Rønneberg kommenterer løslatelsen