– Kunne svært lett endt med døden

Den interne granskingsrapporten etter ulykken i oktober definerer hendelsen med høyeste alvorlighetsgrad og konkluderer med at under ubetydelige endrede omstendigheter kunne hendelsen medført dødsfall.