– Det er slik det er å være politiker, man skal påvirke saker

Liv Signe Navarsete mener det var helt naturlig at hun ringte regjeringskollega Bård Vegar Solhjell for å diskutere en vei som skulle gå 127 meter fra mannens gård.

Navarsete forsvarer telefonsamtala.

Liv Signe Navarsete sier til NRK at hun mener det var helt naturlig at hun ringte Bård Vegar Solhjell for å diskutere E 16.

En samtale mellom Senterpartiets leder og daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har skapt debatt de siste dagene. NRK kunne tirsdag melde at Solhjell valgte å legge deler av E 16 gjennom Lærdal i tunnel bare én uke før regjeringsskiftet i fjor.

Solhjell har overfor NRK bekreftet at han ble kontaktet av Navarsete om saken før han tok sin avgjørelse.

Alternativet er beregnet til å koste 400 millioner kroner mer enn den åpne løsningen Statens vegvesen opprinnelig ønsket, et forslag som ville gått 127 meter unna gården til Navarsetes ektemann, Lars Petter Nesse.

NRK møter Navarsete på Hotel Hadeland på Gran like etter klokken 18.00 onsdag kveld. Hun mener samtalen var uproblematisk.

– Det var en helt naturlig samtale å ta, i en sak der et samstemt kommunestyre, planstyresmakten, hadde gjort et vedtak. Alle i Lærdal visste at den saken var til behandling i Miljøverndepartementet, sier Navarsete, og legger til:

– Slike samtaler er ikke uvanlige i et kollegium, når det er saker jeg har blitt kontakta om. Jeg har hatt mange ordførere som har kontakt meg i saker som har dukket opp.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Navarsetes hus

NAVARSETES HUS: Etter at Liv Signe Navarsete snakket med Bård Vegar Solhjell ble det bestemt at den traseen for E16 blir lagt i tunnel, og dermed lenger bort fra hennes eget hjemsted i Lærdal kommune.

Foto: Eva Marie Felde / NRK

– 127 meter ikke relevant

Kartutsnitt fra Statens Vegvesens viser at forslaget Solhjell gikk bort fra ligger 127 meter unna eiendomsgrensen til gården til Navarsetes ektemann, Lars Petter Nesse.

Navarsete mener på sin side at det er mer relevant at veien ville gått 300 meter unna huset på gården.

– Det er 300 meter til veien, og det er ingen støyplager hos oss. Det har aldri vært noen av oss som har vært berørt av støy.

– Er det riktig av deg å forsøke å påvirke en sak som gjelder en vei like ved der du bor?

– Jeg er ikke berørt av den veien på noe vis. Et felles kommunestyre har gjort et planvedtak, og det er helt vanlig at politikere framfører vedtak som er gjort i eget fylke, og i andre fylker. Det har blitt gjort før, og det kommer helt sikkert til å skje i fremtiden.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Tidligere kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) kommenterer telefonsamtalen med tildligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Tidligere kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) kommenterer telefonsamtalen med tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

– Greie formuleringer i lovverket

Navarsete mener selv hun er habil i saken, fordi hun ikke er berørt av veien.

–Vi er ikke berørt, og veien kommer ikke til å gå over vår eiendom uansett hvilket alternativ man velger, sier partilederen, og legger til:

– Om det er 100 meter fra veien til jordet, eller 300 eller 500, eller en kilometer, betyr ingen verdens ting.

NRK kan tirsdag melde at et tidligere traséforslag gikk over eiendommen til Nesse. Dette forslaget ble imidlertid forkastet allerede i 2011, etter innsigelser fra Fylkesmannen.

– Hvis jeg var berørt av saken, altså hvis veien gikk på vår eiendom i det alternativet som lå til behandling i Miljøverndepartementet, ville jeg ikke tatt den telefonen.

– Hvor går den grensen?

– Den går ved habilitet, og det er veldig greie formuleringer på det i lovverket.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Liv Signe Navarsete avviser at hun har opptrådt feil ved å ta en telefon til en regjeringskollega for å kjempe for tunnell i hjembygda. Ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, kan ikke forstå det hvis Stortingets kontroll- og konstitusjonkomité finner noe som har blitt gjort feil i saken.

VIDEO: Ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, sier til NRK at han ikke kan forstå det hvis Stortingets kontroll- og konstitusjonkomité finner at noen har blitt gjort noe feil i trasésaken.

– En politiker skal påvirke saker

Hun mener heller ikke at det var problematisk at samtalen ble gjort etter at valgnederlaget var et faktum, og viser blant annet til at budsjettarbeidet ble avsluttet i denne perioden.

– Men målet var vel å påvirke et utfall?

– Det var en prosess på mange måter. Det gikk mange telefoner om mange saker i denne perioden. Det ble gjort mange vedtak i denne perioden, dette var et av dem, sier Navarsete.

Hun påpeker samtidig at det blir tatt en rekke samtaler innad i en regjering i løpet av et døgn.

– Det er slik det er å være politiker, man skal påvirke saker.

– Bak lukkede dører?

– Internt i en regjering, ja. Derfor kan man undre seg over hvem som har fortalt om denne telefonsamtalen, fordi det var en del av regjeringens interne arbeid.

Møter gjerne komiteen

Flere medlemmer av Kontroll – og konstitusjonskomiteen på Stortinget har tatt til å orde for å vurdere saken. Navarsete sier hun gjerne vil møte kontrollkomiteen for å snakke om hvordan politikere best kan fremføre lokalpolitiske vedtak for sentrale styresmakter.

– Det er en viktig del av det norske demokratiet, sier Navarsete, som er forundret over at det fra Frps side har blitt framstilt som «nesten illegalt» at en politiker ønsker et annet vedtak enn embetsverket.

– Det er ikke i tråd med norsk politisk tradisjon, og det blir spennende å se om den nye regjeringen vil følge denne linjen, sier Navarsete.

Laster kart, vennligst vent...

Tomta til Navarsetes ektemann Lars Petter Nesse er markert med rødt på kartet (klikk på kartet for forklaring). Den røde linja var der tunnelen endte etter at Navarsete hadde snakket med Bård Vegar Solhjell. Opprinnelig ville Statens vegvesen ha veien langs den gule linja uten tunneler. Kommunen og lokalpolitikerne gikk inn for den lange tunnelen, men Statens vegvesen klagde. Da kom Samferdselsdepartementet med et alternativ med en kort tunnel (grønn og blå linje). Tidlig i prosessen var det oppe mange forskjellige traseer, også en rett over tomta til Navarsetes ektemann (sort linje). Dette alternativet ble valgt bort, etter at kommunedelplanen ble lagt ut til høring i 2011.