– ELEVENE BEGYNNER Å BLI FRUSTRERTE

Sonderingsmøtene mellom partene i lærerkonflikten fortsetter i dag, samtidig som streiken trappes opp og barneskoler for første gang rammes. Ytterligere 2.200 lærere legger i dag ned arbeidet, og planen for å ta ut enda flere er snart klare.