Mener direktør underslo for over 20 millioner

Underslagssaken mot den tidligere presten og den daglige lederen i stiftelsen Betanien vokser. Ny gransking viser at summen kan være langt større enn de 14 millionene først antatt.

Are Blomhoff hilser på kongen

HEDRET AV KONGEN: Tidligere prest og Are Blomhoff har innrømmet millionunderslaget mot Betanien. Her fra da han fikk Kongens fortjenstmedalje høsten 2012.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix service

Saken mot den tidligere daglige lederen av stiftelsen kom som et sjokk for ansatte i stiftelsen da den ble kjent høsten 2013.

Tidligere prest og direktør Are Blomhoff har innrømmet å ha lurt stiftelsen i syv år – og for store summer. Overfor politiet vedgikk Blomhoff å ha svindlet arbeidsplassen sin for 14,6 millioner kroner.

Nå viser en ny granskingsrapport at summen skal være langt større, skriver Bergens Tidende. Et revisjonsselskap har gått gjennom saken og funnet ut at 21 millioner kroner har blitt tatt fra Betanien.

Krever 28 millioner

Styreleder Christian Hysing-Dahl sier revisjonsrapporten har gått mer grundig til verks.

Betanien

LURT: – Handlingene har skjedd på en fordekt måte. Vi er blitt forledet av tidligere daglig leder, sier styreleder Christian Hysing-Dahl.

Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

– Da vi politianmeldte saken i fjor, anmeldte vi en sum på 14,6 millioner kroner. Hovedgrunnen til at beløpet nå har blitt større, er at vi har gått lenger tilbake i tid og gransket mer omfattende enn vi først gjorde, sier Hysing-Dahl til NRK.

– Vi sa også den gangen da vi anmeldte, at vi ikke utelukket at det kom til å bli mer, legger han til.

Styret krever nå totalt 28 millioner kroner av Blomhoff, for det underslåtte beløpet, pluss renter og granskingskostnader.

Blomhoff har fått Kongens fortjenstmedalje for sitt årelange arbeid for Stiftelsen Betanien Bergen. Underslaget ble kjent etter langvarig intern gransking i organisasjonen.

Den tidligere direktøren innrømmet saken da han ble konfrontert med den. Pengene han underslo skulle blant annet vært brukt på vedlikehold av sykehjemmet stiftelsen driver i Spania.

– Skjedde på en fordekt måte

Den nye rapporten konkluderer med at det ikke foreligger erstatningsansvar mot verken ansatte eller styre, for tapene tidligere daglig leder har påført dem.

– Rapporten sier at handlingene er gjennomført på en fordekt måte. Styret har vært forledet av tidligere daglig leder, gjennom manglende og villedende informasjon. At ingen hos oss kan klandres er en konklusjon vi er fornøyd med, sier styrelederen.

Stiftelsen Hospitalet Betanien

MILLIONSVINDEL: Blomhoff var direktør og underslo store summer fra Stiftelsen Betanien, som driver flere sykehjem, i perioden 2005–2012.

Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK

Advokaten sier Blomhoff angrer voldsomt på det han har gjort, og at han nå skal gå gjennom den nye rapporten.

– Vi konstaterer at granskingsrapporten har kommet frem til et høyere underslagsbeløp. Min klient stiller seg undrende til dette, uten at vi på nåværende tidspunkt vil ta til stilling til om det er riktig eller ikke, sier Per-Erik Gåskjenn.

Varslet politiet sent – legger seg flat

Millionunderslaget var en av de største svindelsakene Stiftelsestilsynet, som også gransker saken, hadde sett.

Stiftelsen Betanien får også kritikk i den nye rapporten. Først og fremst fordi det gikk lang tid fra de oppdaget saken til de meldte den til politiet. Styret ble varslet 14 måneder før de tok den videre til politiet.

– På dette punktet legger vi oss flat og beklager. Etter at vi ble varslet om forholdet iverksatte vi både intern og ekstern gransking, men vi ser i ettertid at vi med fordel kunne gått til politiet på et tidligere tidspunkt, sier Hysing-Dahl.