– Bergen har aldri vært hovedstad i Norge

Ekspert på middelalderhistorie slår beina under en av bergensernes store stoltheter. – Bergen som hovedstad er en anakronisme, sier professor Geir Atle Ersland ved Universitetet i Bergen.

Utsikt fra Fløyen ut over Bergen sentrum

STØRST OG VIKTIGST, MEN....: Bergenserne er stolte over sin by, og fortiden som hovedstad er barnelærdom i skolen. Nå tyder alt på at både fremtidige lærebøker og byens egenreklame må fjerne disse setningene.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

I en rekke historiske verk, leksikon og på kommunale hjemmesider står det klart og tydelig: Bergen var Norges hovedstad i tidlig middelalder, frem til Oslo overtok i 1299 eller 1314, alt etter hvilke kriterier en legger til grunn for overtakelsen.

Men dette er ikke riktig, hevder Ersland. Ut fra hans argumentasjon, var heller ikke Oslo hovedstad i Norge før i 1814. Den beskjeden kommer samme året som byen skal feire 700-årsjublieum som Norges hovedstad.

Størst og viktigst i tidlig middelalder

– Begrepet hovedstad er ikke spesielt funksjonelt som et historisk kriterium. Det er vanskelig å bestemme de formelle kriteriene i middelalderen i forhold til i dag. Man kan si at det var der kongen og hans råd holdt til. På den tiden var det som regel i Bergen om sommeren, men om vinteren var han i Oslo eller Tønsberg, sier Ersland.

Den oppsiktsvekkende opplysingen kom frem i dagens utgave av Bergens Tidende, hvor historieprofessoren går grundig til verks for å klare opp i det som trolig er en av Bergens aller største misforståelser gjennom tidene.

– Bergen var Norges største og viktigste by, og ofte er det jo slik at den byen også blir hovedstad. Men slett ikke alltid. Se bare på USA, sier Ersland.

– Det vesentlige er at man i en hovedstad har institusjoner som består, selv om konge og regjering skifter. Det er de som er grunnlag for den faste strukturen vi har. I middelalderen var alt dette mer flyktig og personavhengig, sier han.

Ersland mener dette først kom på plass på 1600-tallet, og da i København.

– Oslo naturlig ut fra endret utenriksfokus

At makten ble konsentrert i Oslo fra ca. 1314, er derimot uomtvistelig. Kong Håkon 5 hadde allerede tilhold på Østlandet da han overtok som konge i 1299, og i 1314 overførte han rikskanslembetet til Mariakirken i Oslo.

– Kongens interesser dreiet stadig mer mot Sverige og Danmark, mens man tidligere orienterte seg vestover mot England, sier Ersland.

Han mener bakgrunnen for å trekke frem Bergen og senere Oslo som hovedsteder i middelalderen ligger i behovet på 1800-tallet for å lage en tydelig fortelling om Norges historie.

– All historie er mer eller mindre konstruert, og her hadde man behov for å bygge en nasjon, sier Ersland.

Får støtte hos Universitetet i Oslo

For ordens skyld: Påstanden om at Bergen - og heller ikke Oslo - var hovedstad i middelalderen, får støtte av historieprofessor Øystein Rian ved Universitetet i Oslo.

– Frem til unionstiden med Danmark fantes det uansett ingen hovedstad i Norge, sier Rian til Bergens Tidende.