Kritisk til at Lysbakken slipper etterforskning

BI-professor og korrupsjonsekspert Petter Gottschalk er kritisk til at Økokrim ikke vil etterforske tidligere statsråd Audun Lysbakken (SV).

Lysbakken og korrupsjon

MENER ØKOKRIM BURDE ETTERFORSKE: – Dette gir et inntrykk av at politikerne er hevet over loven. Det er skuffende, sier korrupsjonsekspert Petter Gottschalk.

Foto: NRK

Lysbakken var anmeldt for økonomisk utroskap og korrupsjon. Anmeldelsen kom etter avsløringene av at departementet bevilget penger til Jenteforsvaret, en gruppe som sprang ut av Sosialistisk Ungdom, uten anbud og åpen prosess.

Økokrim sier at saken hører hjemme i Stortinget, all den tid kontroll- og konstitusjonskomiteen har åpnet kontrollsak.

– I denne situasjonen kan påtalemyndigheten ikke se at det vil være korrekt å iverksette etterforskning mot Lysbakken, uten at en derved har vurdert om de ordinære vilkårene for å starte slik etterforskning er til stede, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea til NTB.

– Hører til i riksretten

Schea viser til Grunnlovens paragraf 86, som sier at riksretten dømmer i saker som Stortinget anlegger mot statsråder ved brudd på konstitusjonelle plikter.

På spørsmål om korrupsjon rent juridisk kan falle inn under brudd på konstitusjonelle plikter sier Schea at i den grad det er begått lovbrudd, så faller saken inn under riksretten.

– Vår vurdering er at inntil annet sies fra rette organ i Stortinget, så hører saken hjemme i andre fora, sier Schea til NTB.

– Gir et inntrykk av at politikere er hevet over loven

Korrupsjonsekspert Gottschalk mener Økokrim vurderer saken feil.

– Dette er tankevekkende. Økokrims rolle er å finne ut om noen har gjort noe som etter straffeloven er kriminelt. Men nå sier de at når det gjelder politikere, så er dette noe politikerne må finne ut av selv. Dette gir et inntrykk av at politikerne er hevet over loven. Det er skuffende, sier BI-professoren.

Han sier at det er flere eksempler på saker der politikere har gått fri for etterforskning.

– Poenget er at dersom man har gjort noe straffbart, så spiller det ingen rolle om man er statsråd. I Norge er det bare kongen som har immunitet, fastslår Gottschalk.

– Ryddig å ikke drive parallelletterforskning

Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Anders Anundsen (Frp) sier at Økokrims avgjørelse var som han hadde ventet.

– Saken gjelder forhold som er skjedd i tjeneste, og da er det i så fall riksrett som gjelder. Politiet står selvsagt helt fritt til å drive etterforskning, men man kan også si at det er ryddig at det ikke drives parallelletterforskning, sier Anundsen til NTB.

(NTB)