– Å være dommer er en ensom jobb, det er ikke lagarbeid

Sorenskriverne i Hardanger og Sunnhordland reagerer kraftig på forslaget om å legge ned lokale tingretter for å skape større fagmiljøer. – Det vil gi store kostnader for samfunnet.

Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

– HORDALAND KOMMER SVÆRT DÅRLIG UT: Sorenskriver Knut Gramstad i Sunnhordland sier en ny Hordaland tingrett vil bli større enn Oslo tingrett, som tingrettsdommer Dagfinn Grønvik her ankommer i forbindelse med fengslingsmøtet til mulla Krekar i august.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Domstoladministrasjonen (DA) foreslår å slå sammen en rekke norske tingretter, noe Senterpartiet mener vil ramme distriktene på flere måter.

LES MER: Vil legge ned 23 tingretter i distriktene

Før den endelige anbefalingen oversendes justisministeren ved årsskiftet, skal DA besøke de 39 tingrettene og jordskifterettene som vurderes sammenslått.

Sammenslåing vil gi en stor engangskostnad, men også store samfunnskostnader.

Knut Gramstad, sorenskriver i Sunnhordland

Tirsdag kommer Domstoladministrasjonen til Stord og Sunnhordland tingrett. Der vil sorenskriver Knut Gramstad si klart fra om hva han mener om planene om å slå dem sammen med tingrettene i Hardanger, Bergen og Nordhordland.

– Nedlegging vil være trist for Sunnhordland. Vi har et rikt næringsliv som har behov for tjenester, og økonomisk utsatte personer vil lide under lengre reiseavstander. Det synes jeg er det verste. Det blir en belastning både for vitner, tiltalte, dommere og meddommere. Sammenslåing vil gi en stor engangskostnad, men også store samfunnskostnader, mener Gramstad.

– Hordaland kommer svært dårlig ut

Bergen og Nordhordland tingrett er på det nærmeste vedtatt sammenslått.

LES OGSÅ: Han vil slå sammen tingretter

Klaus Skjeldal

KRITISK: Tidligere tingrettsdommer og nåværende sorenskriver i Hardanger tingrett, Klaus Skjeldal.

Foto: Privat

De er i dag samlokalisert, og konsekvensene blir ikke de samme som for Gramstad i Sunnhordland og kollegaen hans i Hardanger tingrett.

– Jeg synes Hordaland kommer svært dårlig ut dersom det kun blir én tingrett her, sier Hardanger-sorenskriver Klaus Skjeldal.

Han peker på at Akershus, et vesentlig mindre fylke, skal ha fire domstoler, og at Rogaland, som også er mindre, skal ha tre. Det samme i Møre og Romsdal, som er omtrent like stort som Hordaland, men har langt mindre folketall.

– En ny Hordaland tingrett vil bli større enn Oslo tingrett, sier Gramstad.

Kjøper ikke argumentene

Skjeldal tror nedlegging vil føre til at innbyggerne i distriktet ikke lenger vil få tilgang på advokater i nærområdet, og at flere vil utebli fra retten grunnet reiseavstanden.

Han reagerer på at Domstoladministrasjonen vil konkludere allerede ved nyttår.

– Det synes for meg å være altfor lite grundig gjennomført, sier Hardanger-sorenskriveren.

Ved Sunnhordland tingrett jobber to fast ansatte dommere og to dommerfullmektiger. Sorenskriver Gramstad kjøper ikke DAs argumenter om bredere fagmiljøer og mer moderne og kostnadseffektive digitale arbeidsprosesser.

Når jeg hører argumentet om bredere fagmiljøer, ser jeg for meg en kreativ arkitektgruppe som sitter og diskuterer. Dommeryrket har aldri vært slik.

Knut Gramstad, sorenskriver i Sunnhordland

– Det er kjekt med et juridisk miljø. Men det å være dommer er en ensom jobb, det er ikke lagarbeid, med unntak av de aller største sakene. Når jeg hører argumentet om bredere fagmiljøer, ser jeg for meg en kreativ arkitektgruppe som sitter og diskuterer. Dommeryrket har aldri vært slik, og jeg tror aldri det vil bli slik heller. Det foreligger i alle fall ikke noen planer om å endre dommerrollen, påpeker Gramstad, og sier følgende om de digitale arbeidsprosessene:

– Man trenger ikke sitte i Oslo for å ha tilgang til digitale verktøy. Her i Sunnhordland har vi akkurat de samme oppslagsverkene og systemene, og et videolinksystem av beste sort.

– Så på tirsdag er tilbakemeldingen din til Domstoladministrasjonen «Nei, vi vil ikke slås sammen»?

– Ja.

BAKGRUNN: Vil legge ned 23 tingretter i distriktene