- Rådmannen er urettmessig uthengd

Dagleg leiar Ole C. Torgersen (biletet) i Verditakst AS tok eit oppgjer med kritikarane av administrasjonen i Sogndal kommune i den omstridde eigedomsskattesaka i kommunen. Torgersen er kommunen sin innleigde takstmann som har hissa på seg mange huseigarar, fordi dei meiner Verditakst har rekna ut feil takst på eigedommane. Mange av protestropa er òg blitt retta mot rådmann Jostein Aanestad. - Eg tykkjer administrasjon er urettmessig uthengd, sa Torgersen då han orienterte formannskapet i Sogndal torsdag morgon. Formannskapet skal handsama eigedomsskattesaka torsdag.

Ole C. Torgersen
Foto: Noralv Pedersen / NRK