- Håpløst 80-talls med diskett

Når legen din skal få opplysninger om deg fra andre blir det sendt i posten - på en god gammeldags diskett.

Diskett
Foto: NRK

– Jeg synes det er sjeldent gammeldags, det er ikke ofte en ser disketter i dag. Det er litt tilbake til 80-tallet, sier fastlege Unni Aanes i Bergen.

– Det er uholdbart

Når hun og andre leger i Norge skal få oppdaterte pasientlister eller pasientinformasjon fra Helsedirektoratet og Nav får de det tilsendt i posten på en disket.

– Det er uholdbart. I første omgang går det ut over pasientene, sier hun.

Dersom du som pasient skal bytte fastlege og melder fra om det får den nye legen denne informasjonen den 15. i hver måned. I praksis vil du som pasient stå uten lege noen dager.

– Disse pasientene kan jo bli syke i de 14 dagene som går før de blir registrert, sier hun.

Rask informasjon

Da den nye samhandlingsreformen for HelseNorge ble vedtatt var følgende ting viktig:

Rask informasjonsflyt mellom lege, sykehus, Nav og helsedirektoratet.

Dette førte til at legene måtte investere i det elektroniske kommunikasjonssystemet Norsk helsenett, mens myndighetene selv altså ligger etter.

– Vi er pliktig til å være med i dette, og vi har måttet betale det meste selv, sier Aanes.

Også Allmennlegeforeningen reagerer kraftig på dette.

– Innføringen av IKT i helsevesenet er utilfredsstillende, sier leder i foreningen, Trond Egil Hansen. Han mener at helsetjenestene ikke får den kvaliteten den kunne hatt dersom dette var organisert bedre.

– Må finne en løsning

– Vi ser at det vil være mer effektivt både for oss og legene om vi kan sende det over helsenett. Så vi jobber for å finne en måte å gjøre dette på slik at det går sammen med legenes system, sier Christine Bergland, divisjonsdirektør for E-helse og IT i Helsedirektoratet.

I mellomtiden fortsetter legene å motta pasientinformasjon på diskett.

Nav sier til NRK at de har utviklet en elektronisk løsning, men at legene ikke har tatt den i bruk.