Hopp til innhold

Vil straffe dårlig barnevern

Det må bli lettere å straffe kommuner som ikke gjør barnevernsjobben sin, mener barneombudet.

Barn
Foto: Ill.foto: / Scanpix

Tirsdag la barneombud Reidar Hjermann fram en rapport som krever sterkere reaksjon fra fylkesmennene hvis barnevernet svikter oppgavene sine. Hjermann mener at tilsyns- og klagesystemet som gjelder for barnevernet har mange svakheter.

– I dag påpeker fylkesmennene feil etter feil, og de kan til og med påpeke lovbrudd uten at saken tas videre. Vi har ikke noe tilsyn av barnevernet som fungerer godt nok, kanskje med unntak av fylkesmannen i Vestfold som har tatt noen grep.

Vil ha makt bak kravene

Hjermann sier at fylkesmannen som tilsynsorgan allerede i dag har anledning til bøtelegging. Men med denne rapporten vil barneombudet be regjeringen gi fylkesmennene et sterkere mandat slik at de kan sette mer makt bak kravene når de fører tilsyn med barnevernet.

– Og der fylkesmennene får mistanke om straffbare forhold, bør det være mulig å gå til politianmeldelse .

Barna må få informasjon

Reidar Hjermann

Barneombud Reidar Hjermann vil ha kraftigere virkemidler mot kommuner som ikke gjør barnevernsjobben godt nok.

Foto: Hanneli Bugge-Hansen / NRK

Et annet felt som rapporten trekker fram, er barnas behov for informasjon om klagemuligheter. Barn må få vite hvordan de kan klage på saksbehandling eller vedtak i en barnevernssak.

– Det bør lages tilrettelagt informasjonsmateriale til barn og unge om hvilke rettigheter de har i barnevernssaker. Dette bør legges ut på barnevernskontorene, på nettet og på skoler.

Tilsyn av Bufetat

Barn som er i kontakt med barnevernet har krav på tjenester både fra det kommunale barnevernet og det statlige barnevernet (Bufetat). Derfor bør det innføres tilsyn også av Bufetat, mener barneombudet.

– Vi kan ikke lenger ha det slik at det er ulike standarder for barn og voksne i det norske samfunnet. Barn, som ofte er prisgitt hvordan voksne legger til rette for dem, opplever generelt dårligere standard på tjenestetilbudene som de mottar av samfunnet.

Les også:

Fortsatt lange køer hos barnevernet