Vil samle Telemark

I dag er viktige aktørar samla i Bø for å ta avgjerder om vegval innan samferdselssektoren. Målet er at Telemark skal stå samla om ein felles bodskap til regjeringa for det vidare arbeidet med Nasjonal Transportplan. Fylkesordførar Sven Tore Løkslid sa i si innleiing at Telemark treng gode vegar og jernbane for å lukkast med dei store ambisjonane om vekst og utvikling i fylket.

Sven Tore Løkslid
Foto: Christina Førli Aas / NRK