Hopp til innhold

Vil nekte utbygging på dyrka jord

Det er nødvendig å stramme inn lovverket slik at vi har jord nok å dyrke på. Én million dekar har forsvunnet på 50 år, presiserer KrF.

Landbruket sliter under sterkt press

Norsk landbruk er under et sterkt press for å beholde matjorda. Derfor vil KrF stramme inn på dagens lovverk.

Foto: Roald Marker / NRK

På onsdag fremmer fire representanter fra Kristelig Folkeparti et lovforslag i Stortinget. Målet er å verne matjord mot utbygging.

Les også:


– De siste 50 åra har 1 million dekar matjord forsvunnet, enten til bygging av vei, boliger eller næring, forteller Geir Jørgen Bekkevold.

Han representerer Kristelig Folkeparti i Telemark. Sammen med Steinar Reiten, Line Henriette Hjemdal og Øyvind Håbrekke, alle KrF, fremmer de forslaget i Stortinget på onsdag.

Vallmyrene må ikke bygges ned

Vallermyrene i Porsgrunn må ikke bygges ned, mener Ruben Kåsa i Jordvernforeningen i Telemark og Geir Jørgen Bekkevold fra KrF.

Foto: Roald Marker / NRK


– Det er flere årsaker til at vi fremmer det, sier Bekkevold. Matjorda forsvinner altfor fort, om 25 år har Norge 6 millioner innbyggere og vi kan ikke overlate til resten av verden å skaffe den maten Norge trenger. Det handler også om matsikkerhet, sier han mens leder i Jordvernforeningen i Telemark Ruben Kåsa, nikker.


– Kjempebra, sier han og vet at Jordvernforeningen i Buskerud, Vestfold og Rogaland er med på laget.

Mulig å flytte matjord

Kristelig Folkeparti har en 0-visjon når det gjelder utbygging av matjord.

– Det betyr at om det er helt nødvendig å bygge ut på dyrkbar mark, må det skaffes tilsvarende matjord et annet sted. Vi har sett at det er mulig å flytte matjord, forteller Bekkevold.

Det bygges på god matjord

Altfor ofte bygges det på god matjord. Næringsbygg, skoler og parkeringsplasser. Nå må det strammes inn mener KrF.

Foto: Roald Marker / NRK

Slike prosesser er jo kostbare, men har utbygger nok penger, kan man komme unna loven på den måten.

Det minner om en form for avlat?
– Det er jeg helt uenig i, svarer Bekkevold.

Om man selger dyrkbar jord kan man slippe skatt på gevinsten dersom man investerer pengene i annen jordbruksvirksomhet eller arealer. Gjør man ikke det, blir pengene selvfølgelig skattlagt. På den måten mener KrF å hindre at dyrkbar mark går tapt.

Terje Lien Aasland

Terje Lien Aasland (Ap), leder i næringskomiteen, går mot lovforslaget fra KrF.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Men det imponerer ikke arbeiderpartiets leder i næringskomiteen på Stortinget, Terje Lien Aasland.

Handler om mer enn lover


– Vi støtter ikke dette forslaget. Jeg mener at matjorda er godt beskytta i plan- og bygningslovens arealdel. Dessuten handler det om mer enn lover. Både stat, fylke og kommuner må være mye mer opptatt av å finne alternative utbyggingsområder. Dessuten vil en slik lov hindre viktige samfunnsmessige utbygginger, avslutter Aasland.

– Jeg synes et slikt svar er defensivt. Vi må også tenke på de generasjonene som kommer etter oss, så jeg håper Arbeiderpartiet støtter forslaget når det kommer opp i Stortinget, avslutter Bekkevold.