Hopp til innhold

Vil lete etter mikroplast her

Ingen vet hvor mye mikroplast som kommer ut i havet via elvene våre.

Utløpet av Aulielva ved Ilene i Tønsberg

Aulivassdraget ender opp i havet ved Ilene – et svært viktig område for trekkfugler.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Derfor søker kommunene i vannområdet Aulivassdraget om 150 000 kroner for å lete etter mikroplast ved utløpet på Ilene utenfor Tønsberg.

Aldri blitt gjort før

Agnes Hov Bjellvåg

Prosjektleder for vannområde Aulivassdraget vil kartlegge mengden mikroplast som kommer ut her.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Prosjektleder Agnes Hov Bjellvåg sier behovet for en slik kartlegging er stort.

– Vi vet svært lite. Så vidt jeg vet er det ikke gjort noen slik vassdragsundersøkelse i Norge tidligere. Derfor er det stor kunnskapsmangel på området, sier Bjellvåg.

Ifølge en undersøkelse gjort av Mepex for Miljødirektoratet produseres det om lag 8000 ton mikroplast i Norge hvert år.

Ønsker å finne de lokale kildene

All plast som ender i havet brytes til slutt ned til mikroplast som trekker til seg andre miljøgifter. Viktige kilder til mikroplast er bildekk og plastkuler som blir brukt i såper og hudpleie.

For vannområdet Aulivassdraget er det viktig å finne ut mer om hvor mye av mikroplasten som kommer ut i havet gjennom vassdraget. Målet er også å kunne si noe om hvor mikroplasten kommer fra. Først da kan de sette inn gode tiltak for å begrense utslippene.

Kun tre søknader om mikroplast

Seksjonsleder Line Fjellvær i Miljødirektoratet sier de har fått inn tre av om lag 180 søknader som omhandler mikroplast i denne søknadsomgangen. De to andre søknadene som omhandler mikroplast er sendt inn av Kristiansand kommune.

Grunnen til at ikke fler har søkt om nettopp dette er at målet med tilskuddsordningen er konkrete tiltak for å nå miljømålene i vannforskriften. Måling av mengde mikroplast er dermed ikke hovedformålet for denne tilskuddsordningen, ifølge Miljødirektoratet.

Totalt er det søkt om tilskudd på til sammen 80 millioner kroner, men direktoratet har kun 38 millioner til disposisjon.