Kan komme på UNESCOs verdensarvliste

TØNSBERG (NRK): Ønsket er å gjøre vikingtiden bedre kjent utenfor Norges grenser.

Elever besøker Oseberghaugen.

OSEBERGHAUGEN: Mange skoleklasser besøker Oseberghaugen. Nå er håpet at skipshaugen skal havne på UNESCOs verdensarvliste.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen har nå bedt Riksantikvaren vurdere ulike steder i Norge for en plass på UNESCOs verdensarvliste.

Blant disse er vikingskipshaugene i Vestfold – Borrehaugene i Horten, Oseberghaugen i Tønsberg og Gokstadhaugen i Sandefjord.

– Jeg tror det har veldig mye å si for verdiskaping, reiseliv og forståelsen for historie. Jeg mener det er veldig viktig regionalt at vi får løftet dette. Det er også viktig nasjonalt at Norge bruker disse stedene som er så unike til noe mer enn vi gjør i dag, sier Terje Gansum, leder av kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

Status og turisme

Hvis skipshaugene kommer på verdensarvlisten, tror han det kan føre til økt turisme i fylket.

Terje Gansum foran Oseberghaugen.

SPENT: Terje Gansum håper de lykkes med en søknad denne gangen.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

– Den statusen en får ved å stå på listen, hjelper deg med markedsføringen, sier Gansum.

Svarfristen til Riksadvokaten er 1. november i år. Da skal Riksantikvaren ha sendt sin anbefaling til Klima- og miljøverndepartementet. Om Riksantikvaren vurderer skipshaugene som gode kandidater til verdensarvlisten, starter den formelle prosessen med å fylle kriteriene en nominasjon krever. (se faktaboks)

– Dette kan ta flere år, men nå er det politiske sparket på ballen tatt, og jeg håper vi får ballen til å rulle skikkelig, sier Gansum.

Samarbeidet strandet

Tidligere har Verdensarvkomiteen avslått søknaden om å få Borrehaugene, Oseberghaugen og Gokstadhaugen inn på verdensarvlista, men da var søknaden et samarbeid med andre land. Denne gangen søker Norge alene.

– Det internasjonale samarbeidet som vi var en del, strandet. Vi nådde ikke gjennom. Så har vi tatt til orde for at all den jobben som er gjort, ikke bør ansees som bortkastet, sier Gansum.

– Vi vil jobbe videre med dette, for vi har jobbet utrolig mye med disse stedene og gjort en grundig jobb, fortsetter han.